Vaccinering mot covid-19 för dig med hudsjukdom

Vaccination mot covid-19 för dig med hudsjukdom


Vi rekommenderar ALLA patienter med hudsjukdom att ta vaccin mot covid-19.

ALLA patienter oavsett behandling ska fortsätta medicineringen som vanligt och ta vaccin när det erbjuds.

Vi har inga rekommendationer eller reservationer kring vilket av de nu godkända vaccin du bör ta utan ta det vaccin du erbjuds, oavsett sort. Undvik att ta covid-19-vaccin samma dag som du har fått biologisk behandling eller något annat vaccin.

Vi vaccinerar inga patienter här på hud, vaccination sker på vårdcentraler/vaccinationsmottagning utifrån Regionens och Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Om du tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens kriterier kommer du av oss tillhandahålla ett brev med instruktion om hur du på en vaccinationsmottagning kan boka en tid.

Patienter som behandlas med rituximab (Mabthera, Ritemvia, Rixathon och Ruxience) kan vaccineras 4 månader efter given behandling och behandlingen kan återupptas tidigast 2 veckor efter sista boosterdosen.


Läkemedel

Fortsätt ta dina läkemedel som vanligt. Vid behandling med rituximab, se ny information nedan.
Immundämpande läkemedel utgör behandlingen av din hudsjukdom.
När, eller om, du som patient slutar med dessa läkemedel kan du få ett skov.
Vi rekommenderar dig att fortsätta med din immundämpande behandling, om du inte har infektionstecken.


Om du får tecken på luftvägsinfektion eller förkylning
Är du lindrigt sjuk, stanna hemma och undvik att sprida smitta.
Är du svårt sjuk med feber och hosta eller andningssvårigheter, kontakta 1177 för råd.
Om du har frågor om din behandling hos oss
Har du frågor om din sjukdom eller din behandling hos oss är du välkommen att kontakta oss.
Skicka ett meddelande via www.1177.se eller ring till oss.

 

Nytt – vaksamhet vid behandling med rituximab

Nya studier tyder på att tillstånd eller behandling som kraftigt påverkar kroppens B-celler kan öka risken att drabbas av en mer långvarig eller svårare COVID-19 sjukdom. Pågående behandling med rituximab (Mabthera®, Ritemvia®, Rixathon® eller Ruxience®) påverkar B-cellerna på sådant sätt. Det är fortfarande oklart vilken betydelse behandlingen har i relation till andra kända riskfaktorer för COVID-19 som till exempel ålder eller samsjuklighet i form av diabetes, övervikt eller hypertoni.

Det är ovanligt att patienter som behandlas med rituximab för hudsjukdom får svårare covid-19. Det kan ändå vara aktuellt att behandla med antikroppar (monoklonala neutraliserande antikroppar) för att minska risken ytterligare. Sådan behandling ges i form av ett dropp tidigt i förloppet vid bekräftad covid-19.

Om du behandlats med rituximab inom det sista året så är följande information viktig för dig:

Så fort du får misstänkta symptom, (även om de är svaga), testa dig för covid-19.
Är ditt test positivt skall du omgående höra av dig till oss på hudmottagningen. Det kan vara aktuellt med den beskrivna droppbehandlingen mot covid-19.


Det är mycket viktigt att både du och dina anhöriga är vaccinerade mot covid‑19. Det minskar risken för smittspridning.