Mottagning uppföljning av vuxna efter barncancer Solna

Ring oss

08-123 770 36

Besök oss

Karolinska vägen 37 A, QB84, STOCKHOLM

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Diagnoser:

Cancer

Vi är en öppenvårdsmottagning för dig som är vuxen och som behandlats för cancer innan 18 års ålder. Här arbetar läkare och sjuksköterska som är specialiserade inom barnonkologi eller onkologi. Vi har kunskap om vilka sena komplikationer som olika cancerbehandlingar kan medföra samt vilka uppföljande hälsokontroller som rekommenderas.

Remiss

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan kan själv ta kontakt med mottagningen på 08-123 77036. Din vårdgivare kan skriva remiss till oss via journalsystemet Take Care till S-Vuxna efter barnca Mott eller via pappersremiss till Mottagning Vuxna efter barncancer, Karolinska vägen 37A, 17176 Stockholm

Mottagningen är belägen i Q-huset, i huskropp A, plan 4 (QB:84) som ligger på gamla Karolinska Universitetssjukhusets område. Adressen är Karolinska vägen 37A i Solna

Skicka egenremiss till oss

Cancerbehandling i barndomen

Olika cancerbehandlingar kan medföra biverkningar som ibland visar sig under barndomen men ibland dyker upp först i vuxenlivet. En del behandlingar ger biverkningar som påverkar det vardagliga livet. Oavsett behandling eller hälsotillstånd finns ofta ett behov av information kring den tidigare behandlingen och risken för sena biverkningar.

Vi ger dig information om din tidigare cancerbehandling och ger dig en skriftlig behandlingssammanfattning med uppföljningsrekommendationer. Vi kontrollerar att du får den uppföljning som rekommenderas och remitterar dig till de vårdgivare som ska kontrollera din hälsa. I vissa fall görs fortsatta medicinska kontroller hos oss. Om du har hälsoproblem eller rehabiliteringsbehov remitterar vi dig vidare till vårdgivare eller rehabiliteringsenhet.

För att göra en skriftlig behandlingssammanfattning behöver vi hämta information från dina medicinska journaler och Svenska Barncancerregistret. Om du inte vill registreras i Svenska Barncancerregistret eller inte vill att vi får tillgång till dina medicinska journaler är det viktigt att du meddelar oss.

Inför besöket

  • Om du behöver sjukresa till besöket ska du i god tid kontakta mottagningen på det telefonnummer som står på din kallelse.
  • Ta med legitimation till besöket.
  • Anmäl dig alltid i kassan. Endast i undantagsfall skickar vi faktura, t.ex. om du åker färdtjänst/egen bil och har svårt att ta dig till kassan. Detta gäller även barn och ungdomar under 18 år och patienter med frikort. Sjukhusens kassor är kontantlösa, du kan betala med kort eller få faktura.
  • Sitt ner i väntrummet när du kommer till mottagningen så kommer din behandlare och hämtar dig.
  • Tänk på att inte använda parfym eftersom många är allergiska.

Under besöket

Under besöket kommer du träffa läkare och sjuksköterska. Besöket tar  1-1,5 timme.

Efter besöket

Om du har frågor efter ditt besök är du välkommen att ringa oss. 

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177. Mottagning Uppföljning av vuxna efter barncancer Solna

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via e-tjänster på 1177. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Signe Friesland
ME Huvud-, Hals-, Lung- och Hudcancer
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm