Mottagning Ärftlig cancer, Solna

Ring oss

08-123 783 80

Besök oss

Karolinska vägen 37A, QB84, 17164, Solna

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

 • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Ni hittar våra digitala tjänster i Alltid öppet

Skicka egenremiss till oss

Mottagning Ärftlig cancer utför utredningar vid misstanke om ärftlic cancer och ombesörjer kontroller för personer med ökad risk för cancer. Våra utredningar omfattar genetisk vägledning, genetisk testning, riskbedömning för patient och närstående, medicinsk bedömning och klinisk kontroll av läkare. Vår verksamhet överlappar till viss del verksamheten vid Klinisk Genetik, se respektive diagnosområde. På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och genetiska vägledare med specialistkunskaper inom dessa relativt ovanliga tillstånd. Vi tar hand om följande diagnoser:

Bröstcancer

 • Vi utreder och gör riskbedömningar för patienter med bröstcancer som kommer på remiss från Bröstcentrum
 • Vi gör riskbedömningar för den person som remitteras till oss samt för nära släktingar
 • Vi ombesörjer utökade bröstkontroller för patienter och friska individer som befunnits ha ökad bröstcancerrisk
 • Vid påvisade sjukdomsorsakande genetiska mutationer erbjuder vi anlagstestning till friska familjemedlemmar
 • Medicinsk bedömning av läkare

Mag-tarmcancer

 • Ärftlig mag-tarm cancer omfattar diagnoserna: Lynch syndrom, Familjär adenomatös polypos (FAP), MUTYH-associerad polypos (MAP), Juvenil Polypos, Peutz Jeghers syndrom, Cowdens syndrom och ärftlig ventrikelcancer (magsäckscancer)
 • Mottagningen erbjuder:
  -Information om ärftlig mag-tarmcancer till patienter och närstående samt vårdpersonal
  -Genetisk vägledning och gentest vid misstanke om ärftlig mag-tarmcancer
  -Medicinsk bedömning av läkare
  -Remittering till kontrollprogram, så som endoskopiska undersökningar
  -Rådgivning för patienter och vårdpersonal i samband med kirurgi
  -Rådgivning och support av specialistsjuksköterska
  -Kontakt med andra personer i liknande situation

Gyncancer

 • Gynekologisk läkarmottagning (undersökning inkluderande ultraljud) för kvinnor med ökad risk för gynekologisk cancer (äggstockscancer och livmoderkroppscancer). Patienter remitteras till oss från olika vårdgivare.
 • Medicinsk bedömning görs av läkare och rekommendation ges kring prevention.
 • Information och rådgivning för patienter inför preventiv kirurgi inkluderande hormonersättning vid tidig menopaus (klimakterium).

Hudcancer

 • Vi gör utredningar gällande ärftlighet för melanom och ger rekommendationer om kontrollprogram för familjärt melanom.
 • Personer med familjehistoria av flera hudmelanom (även i kombination med bukspottkörtelcancer eller ögonmelanom) som inger misstanke om ärftlighet kommer på remiss från vårdgivare eller, om man tillhör vårt upptagningsområde, med egenremiss
 • Medicinsk bedömning görs av läkare med rekommendation gällande genetisk testning. Personer med ökad risk för hudcancer remitteras för dermatologiskt kontrollprogram. Även andra kontrollprogram kan bli aktuella för dem som identifieras som bärare av specifika mutationer.

Prostatacancer

 • Kontrollprogram för män med ökad ärftlig risk för prostatacancer, framför allt BRCA2-mutationsbärare
 • Genetisk vägledning och utredning för personer med misstänkt ärftlig prostatacancer och som kommer på remiss från vårdgivare
 • Anlagstestning för män där det finns en påvisad BRCA2-mutation i familjen

Inför besöket

Du anmäler dig i i självscanningsautomaten i huvudentrén eller kassan på Karolinska vägen 37A. Ta med legitimation, högkostnadskort eller frikort. Patientavgiften är enligt gällande taxa. Gå sedan till Mottagning Ärftlig cancer, QB84. Gå fågelvägen, så ligger hissarna på vänster sida. Ta hissen till plan 4. Sätt dig i väntrummet. 

Tänk på att många är allergiker. Därför är vi tacksamma om du undviker parfym och andra doftande produkter.

Om tiden inte passar
Om du vill avboka din tid vill vi att du gör det senast 24 timmar före ditt planerade besök. Då kan vi lättare erbjuda tiden till någon annan. Du kan av- och omboka din tid via appen Alltid öppet

Avbokar du mindre än 24 timmar före besöket, eller om du uteblir, får du ändå betala besöksavgiften. Det gäller även om du är under 18 år och om du har frikort.

SMS-påminnelse
Du kan få en påminnelse med ett SMS två dagar före besöket. Säg till om du vill att vi skickar SMS om din tid.

Under besöket

.

Efter besöket

.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Mottagning Ärftlig cancer Solna.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Robert Bränström
ME Bröst-, Endokrina tumörer och Sarkom
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm