Vårdavdelning Bäckenkirurgi 7 Solna

Information till dig som är cancerpatient angående covid-19

15 juni 2022, 15:47

Här hittar du mer information

1177 Vårdguiden e-tjänster

Beställa journalkopia

Ring oss

08-123 745 42

Besök oss

Akademiska stråket 13, G7:01, 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Prostatacancer, Urologiska sjukdomar, Blåscancer

alla

Cancer, urinblåsecancer, njurcancer, urologi, urologen, urinvägarna, cancer i urinvägarna, urologisk cancer, bäckencancer, testikelcancer, testiscancer

Vårdavdelning Bäckenkirurgi 7 Solna är en urologisk avdelning. Här vårdas du som genomgår kirurgi på grund av cancer eller annan orsak i urinvägarna.

På avdelningen jobbar vi i team kring patienten. Det dagliga teamet består utav sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeuter. Dietister, kurator och arbetsterapeuter och andra professioner finns också tillgängligt

Våra värderingar

Vi arbetar efter Karolinskas gemensamma värdegrund och vision - "Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn" samt "Patienten först". Att patientens bästa står i fokus är en självklarhet.

Forskning och utbildning

Som ett av Sveriges största universitetssjukhus bedriver vi omfattande forskning inom olika specialistområden, genomför olika patientstudier samt utbildar morgondagens hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan därför träffa på studenter som är under utbildning hos oss.

Inför ditt besök hos oss kan det därför vara så att du tillfrågas om att delta i någon pågående forskningsstudie. Du får då information om studiens syfte och vad den innebär för dig. Du avgör självklart om du vill delta eller inte. Du kommer få samma goda vård oavsett om du vill eller inte vill delta i studier.

Inför besöket

Läs noga igenom ditt kallelsebrev.

Ta gärna med ovanligare läkemedel som du behöver. Visa dessa för din sjuksköterska på avdelningen.

Under vårdtiden hos oss får du sjukhuskläder om du vill. Vill du ha egna kläder så tar du med det. Ta gärna med toalettsaker och inneskor.

Det går inte att köpa tobak på sjukhuset och rökning är endast tillåtet utomhus på vissa platser. Vi rekommenderar att du helt slutar röka inför din behandling. Behöver du nikotinpreparat får du ta med det själv.

Under besöket

Under vårdtiden planeras din vård efter dina medicinska behov. Det kan innebära exempelvis provtagning, röntgenundersökningar, läkemedel och samtal med sjukvårdspersonal.

Det är viktigt att du känner dig delaktig och välinformerad hos oss. Om du undrar över något, tveka inte att fråga!

Alla våra patienter får ett eget rum med egen toalett och dusch.

Du får använda din mobiltelefon. Gratis Wifi finns på hela Karolinska.

Avdelningen ansvarar inte för dina medtagna värdesaker, vi rekommenderar att du undviker att ta med värdesaker.

Vi har fria besökstider, men om möjligt är vi tacksamma om besöken hålls mellan klockan 13.00-19.00

Efter besöket

Om du behöver rådgivning första dygnet efter hemgång eller har frågor om din vårdtid hos oss ringer du till avdelningen på telefonnummer 08-517 745 42

Efter din vårdtid hos oss fortsätter din vårdplanering på din öppenvårdsmottagning. Har du frågor om din fortsatta vård ta kontakt med din kontaktsjuksköterska.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt via våra mottagningar på 1177
Mottagning Gynekologisk cancer Solna
Mottagning Kolorektal kirurgi och gastrointestinal cancer Solna
Mottagning Urologiska sjukdomar Solna

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Stefan Carlens
ME Bäckencancer
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm