Mottagning för Kolorektal kirurgi gastrointestinal cancer

Information till dig som är cancerpatient angående covid-19

15 juni 2022, 15:47

Här hittar du mer information

Ring oss

08-123 718 20
08-123 752 55

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 08:00 - 14:00

Besök oss

Eugeniavägen 3, A5:01, 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00

Diagnoser:

kolorektalcancer, IBD, tumör i nedre mag-tarmkanal

alla

tjocktarmscancer, koloncancer, rektalcancer, ändtarmscancer, HIPEC, cancer, peritoneal karcinos, Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, bäckencancer, magcancer

Välkommen till Mottagningen för kolorektal kirurgi och gastrointestinal cancer. Hit kan du komma på remiss från husläkare eller annan specialist för utredning och vård av cancer i tjock- eller ändtarm eller för vissa andra tumörformer. Alla typer av cancerbehandling inklusive avancerad bäckenkirurgi kan utföras vid enheten. Vi tar även emot patienter från andra länder och övriga Sverige och är ett så kallat Nationellt högspecialiserat center för särskilt svår cancerkirurgi. Vår sektion har högt nationellt och internationellt renommé och arbetar multidisciplinärt tillsammans med flera professioner för bästa möjliga omhändertagande och behandling. Vi bedriver forskning kring flera delar av vården. Vi utgör en högspecialiserad mottagning inom Bäckencancer som är en del av Tema Cancer.

Ni hittar våra digitala tjänster i Alltid öppet

Skicka egenremiss till oss

I teamet runt dig finns olika professioner som arbetar för en så bra vård för just dig som möjligt. Kirurger, onkologer, sjuksköterskor, näringsexperter och undersköterskor samarbetar för att optimera de olika stegen från utredning till behandling och uppföljning. Vi har ett nära samarbete med andra specialiteter som röntgendiagnostik och patologer. Vi ligger i den absoluta frontlinjen avseende så kallad precisionsmedicin vilket innebär att särskilt skräddarsydd behandling kan anpassas till typ av tumör. Med all vår kunskap och erfarenhet ser vi till att ta hand om dig på bästa sätt.

Våra värderingar

Vi arbetar efter Karolinskas gemensamma värdegrund och vision - "Ansvar, medmänsklighet och helhetssyn" samt "Patienten först". Att patientens bästa står i fokus är en självklarhet.

Forskning och utbildning

Som Sveriges främsta universitetssjukhus bedriver vi omfattande forskning inom olika specialistområden, genomför olika patientstudier samt utbildar morgondagens hälso- och sjukvårdspersonal. Du kan därför träffa på studenter som är under utbildning hos oss.

Inför ditt besök hos oss kan det därför vara så att du tillfrågas om att delta i någon pågående forskningsstudie. Du får då information om studiens syfte och vad den innebär för dig. Du avgör självklart om du vill delta eller inte. Du kommer få samma högspecialiserade vård oavsett om du vill eller inte vill delta i studier.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) avancerad bäckenkirurgi

Från och med 1a juli 2024 bedriver sektionen som ett av tre centra i Sverige NHV vård för särskilt svår bäckenkirurgi. Detta innebär att patienter med särskilt utmanande kirurgiska problemställningar från hela landet kan erbjudas högspecialiserade operationer vid Karolinska. För patientgruppen finns ett utvecklat multidisciplinärt samarbete omfattande kolorektalkirurger, urologer och gynekologer.

Nationell högspecialiserad vård (NHV) HIPEC

Alltsedan september 2012 bedriver sektionen som ett av fyra centra i Sverige NHV vård för cytoreduktiv kirurgi och Hyperthermisk intraperitoneal chemoterapi (HIPEC) för cancer med lokal spridning till bukhinnan. Om utredning på din hemklinik visat att du har en tumör som spridit sig till bukhinnan beroende på kolorektalcancer, har pseudomyxoma peritonei (slembildande spridd tumör) eller har så kallat mesotheliom kan du remitteras till oss för behandling. I samband med operationen sköljer vi bukhålan med cellgifter i syfte att minska risken för återfall.

Minimalinvasiv kirurgi

Utvecklingen från användandet av traditionell öppen kirurgi till minimalinvasiv (dvs titthålskirurgi och robotassisterad kirurgi) har gått fort i Sverige de senaste 10 åren. Hos oss genomförs idag de flesta operationer med robotassisterad teknik, även en stor andel av de särskilt komplicerade ingreppen. Målsättningen med detta är att minska vävnadsskadan hos de patienter som opereras och förbättra återhämtningen efter kirurgi.

Remiss Mottagning Kolorektal kirurgi gastrointestinal cancer (kirurgi samt onkologi)

Elektroniskt via Take Care:
S Kolorektal kir GI ca Mott
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Kolorektal kirurgi gastrointestinal cancer
Stockholm

Pappersremiss via post:
Karolinska Universitetssjukhuset
Eugeniavägen 3, Solna
A5:01 Mottagning Kolorektal kirurgi gastrointestinal cancer
171 76 Stockholm

 

Inför besöket

Läs noga igenom ditt kallelsebrev. Har du frågor om förberedelser eller annat ta kontakt med oss.

Om du vill avboka din tid vill vi att du gör det senast 24 timmar före ditt planerade besök. Då kan vi lättare erbjuda tiden till någon annan. Använd i första hand vår e-tjänst på Alltid Öppet, annars ring oss. 

Avbokar du mindre än 24 timmar före besöket, eller om du uteblir, får du ändå betala besöksavgiften. Det gäller även om du är under 18 år och om du har frikort.

Innan du besöker mottagningen anmäler du dig i kassan vid entréplanet Eugeniavägen 3.Ta med dig legitimation, högkostnadskort eller frikort. Patientavgiften är enligt gällande taxa.

Mottagningen hittar du via hiss A plan 5.

Meddela oss innan om du behöver tolk, så hjälper vi till att boka det inför besöket.

Du kan få en påminnelse med ett SMS två dagar före besöket. Säg till om du vill att vi skickar SMS om din tid.

Under besöket

Det är viktigt att du känner dig delaktig och välinformerad hos oss. Om du undrar över något, tveka inte att fråga!

Du får använda din mobiltelefon. Gratis Wifi finns på hela Karolinska.

Efter besöket

Om du har onkologisk behandling (oftast cytostatikabehandling) mot cancer i bäckenområdet och behöver akut rådgivning när mottagningen är stängd kan ringa Slutenvårdsavdelningen Bäckencancer (Karolinska Solna) på telefonnummer 08-123 743 06

Har du frågor kan du kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller ringa oss.

Om du så önskar har du rätt till att komplettera din läkares bedömning med en ny medicinsk bedömning från annan läkare, även kallad second opinion. Ta kontakt med din läkare eller kontaktsjuksköterska för hjälp med remiss.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Mottagning Kolorektal kirurgi gastrointestinal cancer Solna

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt hos din vårdgivare.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Stefan Carlens
ME Bäckencancer
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm