Mottagning Barn Lung Allergi Solna

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 774 49

Besök oss

Eugeniavägen 23, C8:28, SOLNA

Hitta hit

Diagnoser:

Födoämnesallergi, Astma , Hösnuva

alla

Eksem, svårare luftvägsinfektioner och missbildningar i luftvägar. Kroniska obstruktiva sjukdomar.

Välkommen till Mottagning Barn Lung Allergi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Vi finns i Solna och Huddinge och tillsammans är vi Sveriges största lung- och allergimottagning för barn och ungdomar. Här bedrivs specialiserad vård, forskning och utbildning inom allergi, astma, eksem och annan överkänslighet.

Barns allergisjukdom kan variera stort i svårighetsgrad. De som har mest uttalade besvär kan behöva utredas och behandlas hos oss på allergimottagningen.

Ett läkar- eller sjuksköterskebesök på allergimottagningen tar cirka 1 timme och inkluderar kontroller av längd och vikt, lungfunktion och symtom. Under besöket kan man träffa flera olika yrkesgrupper som har olika typer av kunskap och erfarenhet inom olika områden. Det inkluderar läkare och sjuksköterskor som är specialiserade på barnallergi och sjukgymnaster som kan bedöma barns fysiska förmåga och diagnostisera andningsbesvär i samband med fysisk aktivitet. På mottagningen har vi också dietist, psykolog och arbetsterapeut som finns tillgängliga för att ge stöd och råd.

Inför besöket

Vi finns på plan 8 internadress C8:28, på Astrid Lindgrens Barnsjukhus på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. 

Besöket är avgiftsfritt för barn och ungdomar under 18 år. Återbud måste lämnas senast 24 timmar innan det planerade besöket. Vid uteblivet besök skickas räkning.

Tänk på våra barn med allergi och astma. Undvik att ta på starka dofter inför besöket. Antalet parkeringsplatser är begränsat, att finna en plats kan ta tid.

Vi spar information från besöket i ett kvalitetsregister för att utveckla och förbättra behandlingen av astma. För mer information www.luftvagsregistret.se

Gratis Wi-Fi inom hela sjukhusområdet finns.

Broschyrer på olika språk

Under besöket

Innan du får träffa läkaren kontrolleras din längd och ofta görs lungfunktionsmätningar. Andra behandlingar och utredningar som vi gör är immunterapi, allergen och luftvägsprovokationer samt information och utbildning inom egenvård.

Efter besöket

Har du tagit några prover vid besöket får du svar antingen per brev, med ett telefonsamtal från doktorn eller vid nästa besök på mottagningen. Uppstår andra frågor är du välkommen att kontakta mottagningen på telefontiden.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.