Barnakutmottagningen Solna

Vi byter namn!

15 mars 2019, 13:09

Barnakutmottagningen Solna byter namn den 28 april till Akutmottagning Barn Solna. Vi finns kvar i våra lokaler på Anna Stecksénsgata 35.

Se karta över området och byggnaden

Tillfällig entré till Barnakuten fram till sommaren – Anna Steckséns gata 33

18 april 2019, 13:48

Ombyggnad av entré och väntrum till Barnakuten sker fram till sommaren. Under byggperioden kommer ingång till Barnakutens väntrum att tillfälligt flyttas (cirka 10 meter) till entrén för Intensivakutens väntrum. Adress Anna Steckséns gata 33.

Barnakuten kommer att ha personal i väntrummet och dörren till Barnakutens nuvarande väntrum kommer att vara öppen.

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-517 700 00

Besök oss

Anna Steckséns gata 35, SOLNA

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Tider för drop in

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Akuta sjukdomstillstånd

Barnakutmottagningen tar emot akut sjuka barn/ungdomar mellan 0 - 17 år.

Barnakutmottagningen är till för dig som råkat ut för allvarliga olycksfall eller allvarlig akut sjukdom som kräver omedelbar vård. Akutmottagningarna har öppet dygnet runt året om. På akuten får de svårast sjuka hjälp först. Om en sjuksköterska eller läkare bedömer att ditt tillstånd inte är livshotande eller mycket allvarligt, kan väntetiden ibland bli lång. Du kan också bli hänvisad till en annan mottagning. Barnakutmottagningen tar emot akut sjuka barn/ungdomar mellan 0 - 17 år med medicinska åkommor såsom andningsbesvär och svårare infektioner samt barn/ungdomar 0 - 15 år med kirugiska/ortopediska åkommor såsom svåra sårskador och benbrott.

  • Barnakut för de svårast sjuka

Barn med akuta och allvarliga tillstånd kan söka på Huddinge, Solna och Sachsska barnsjukhuset. Behandling vid kirurgiska och ortopediska tillstånd finns i Solna och Sachsska,

Barnakutmottagningar med öppet dygnet runt:
Huddinge
Barnakutmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Huddinge, ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset, Hälsovägen 13, C1:41, Huddinge, för akut sjuka barn i åldern 0–17 år.

Solna
Barnakutmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna, ligger vid Karolinska Universitetssjukhuset, Anna Steckséns gata 35, F4-85, Solna för akut sjuka barn i åldern 0–17 år

Södermalm
Akutmottagningen vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset Hjalmar Cederströms gata 14, Södermalm för akut sjuka barn i åldern 0–17 år.

  • Husläkarmottagning eller närakuten?

När dit barn behöver akut vård kan du kontakta din husläkarmottagning eller din närmsta närakut. 

  • BUMM, specialistvård för barn och unga

Om ditt barn är under 1 år kan du på dagtid vända dig till någon av barn och ungdomsmedicinska mottagningarna som finns i länet. BUMM tar emot tillfälligt sjuka barn ocu ungdomar 0-18 är, främst barn och ungdomar med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. 

För ambulans - ring 112

Inför besöket

Rådgör med 1177 före besöket.

Hur hittar jag till och var parkerar jag vid den nya barnakutmottagningen?

Ett parkeringsgarage finns på Eugeniavägen 23, under den nya sjukhusbyggnaden, infart tydligt skyltat med "parkering". Ett större parkeringshus finns på Framstegsgatan 9, med infart Karolinska vägen. Från parkeringshuset är det en kort promenad till den nya sjukhusbyggnaden.

Närmaste busshållplats heter Karolinska Institutet östra. Det går också att ta buss till busstorget vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna och promenera genom sjukhusområdet.

Medtag välling till de minsta om de blir hungriga. På akutmottagningen finns en matautomat och i närheten av mottagningen en cafeteria med öppettider:
vardag 07:00-19:00 helg 09:00-19:00

Under besöket

Ditt barn träffar en sjuksköterska för en första bedömning. Sjuksköterskan kontrollerar bl a temp, blodtryck, puls, syresättning och allmäntillstånd. Därefter kan det hända att mindre sjuka barn hänvisas till någon närakut eller vårdcentral, medan de allra svårast sjuka barnen omhändertas av oss.

Väntetiden på akutmottagningen kan variera beroende på belastningen. Svårt sjuka eller skadade tas om hand direkt. Övriga tas om hade efter prioritet.

Cafeteria finns på sjukhuset i närheten av mottagningen, öppettider: Vardag 07:00-19:00 Helg 09:00-19:00

Efter besöket

Om du efter ditt akutbesök får ett återbesök inbokat på barnakutmottagningen får du en kallelse som du får med dig när du lämnar barnakutmottagningen. Har du fortsatta besvär ber vi dig söka på nytt eller kontakta din barnavårdscentral eller vårdcentral.

Praktisk information

Besök sidan Din vård på Karolinska för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.