Vårdavdelning Neonatal Hemsjukvård

På Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder vi hemsjukvård till barn med behov av specialistvård under nyföddhetsperioden. Det innebär att en sjuksköterska från hemsjukvårdsteamet kommer hem till er en eller flera gånger i veckan utifrån era och barnets behov. Neonatal hemsjukvård bedrivs i samverkan med den neonatala sjukhusvården på våra enheter i Solna, Huddinge och Danderyd.

Förutsättningar för att kunna vårdas i hemmet

  • Barnets andning och cirkulation är stabil.
  • Barnet håller stabil kroppstemperatur utan hjälp av värmesäng.
  • Bilbarnstol för att kunna ta sig mellan hemmet och sjukhuset, i egen bil eller taxi (sjukresekort erbjuds).

Vad innebär hemsjukvård i praktiken?

Hemsjukvården är bemannad måndag till fredag dagtid. Barnet är under vårdtiden fortsatt inskrivet på neonatalavdelningen. Detta innebär att ni kan ringa dygnet runt för rådgivning. Inför överföring till hemsjukvård får ni vägledning i hur ni på bästa sätt kan observera ert barn. Ni går även igenom rutiner kring eventuella behandlingar som ska utföras i hemmet, exempelvis sondmatning eller ljusbehandling.

Hembesök planeras in utifrån barnets och era behov och kan variera under vårdtiden. Det kan också bli aktuellt för er att komma in till sjukhuset i samband med läkarkontroll eller t.ex. för sondsättning. Barnet blir utskrivet när hen är medicinskt stabil, kan äta själv via amning eller annan tillmatning och går upp tillfredställande i vikt. Det kan också handla om att ljusbehandling skall vara avvecklad och att bilirubinvärdet sjunker stabilt. Om barnet får en infektion i hemmet och återinläggning krävs sker detta vanligtvis inte på neonatalenheten, då smittorisken för övriga patienter är för stor.

Sjuksköterskan gör en bedömning av barnets allmänna status - exempelvis vitalitet, andning, snuva, kroppstemperatur, hudfärg, hudveck, avföring och urin. Barnets vikt kontrolleras och nutritionsplanering utvärderas tillsammans med föräldrarna. Vid behov byts sonden och eventuell provtagning genomförs. Sjuksköterskan har en s

tödjande funktion utifrån föräldrarnas behov. Tid för frågor och information utifrån situation finns.

Kontakta oss:

Dagtid ringer du din sjuksköterska i hemsjukvården. När vi inte svarar kan du alltid lämna ett meddelande eller skicka ett sms. För brådskande ärenden utanför kontorstid kan du ringa till neonatalavdelningen. Vid akuta tillstånd, ring alltid 112.

Hemsjukvården Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge

Jourtid: Neonatalavdelningen Huddinge 0737-454961

Anneli Persson 070 002 10 09
Jessica Söderdahl 070 002 10 03

Hemsjukvården Astrid Lindgrens barnsjukhus Danderyd

Jourtid: Neonatalavdelningen Danderyd 08-123 554 20

Rebecka Sabel 076-050 19 88
Susanna Cambrand 072-596 81 24
Veronica Granath 072 596 81 12
Ellen Spångberg 073 620 42 67
Eva Woodhouse 072 468 66 68

Hemsjukvården Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna

Jourtid: Neontalavdelningen Solna 08-123 740 92

Karin Sjöberg 072-254 21 57
Rebecka Woods 070-002 14 80

Praktiska råd för er som kommit hem

Lär dig mer om neonatalvården på Karolinska

Filmer om vård och behandling

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden (följ länk i röda rutan ovan).

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via e-tjänsterna på 1177.se

Lämna synpunkter och klagomål anonymt

Lämna synpunkter och klagomål hos din som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

ME/OO Neonatologi
Verksamhetschef
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vårdnadshavare till barn under 12 år räknas inte som ombud, utan har möjlighet att lämna synpunkter via länken i röda rutan ovan.