Vårdavdelning Neonatal Danderyd

Ring oss

08-123 554 20

Besök oss

Armbågsvägen 3, Målpunkt P, Plan 5 och 9, Danderyd

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Besökstider för anhöriga

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Sjukdomar i nyföddhetsperioden, För tidigt född

Neonatalavdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset finns på Danderyds Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

Vid neonatalavdelningen i Danderyd vårdas sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Vi ger akut- och intensivvård med familjen i centrum och sätter stor vikt vid föräldrarnas delaktighet i vården.

Alla föräldrar har möjlighet att bo hos sitt barn, antingen i ett rum i nära anslutning eller i samma rum som barnet. Vårdtiden varierar från några timmar till flera månader. Nyförlösta mammor kan vårdas tillsammans med sitt sjuka eller för tidigt födda barn direkt efter förlossningen. Om barnet behöver medicinsk övervakning så sker det via ett trådlöst övervakningssystem.

Vårdtiden kan många gånger bli lång. För föräldrarna är det viktigt att orka med. Det kan vara bra att tänka på att äta en allsidig kost och att vila, liksom att lämna sjukhuset för att få lite frisk ibland.

En del barn kan under senare delen av vårdtiden vårdas i hemmet med stöd av den hemsjukvård som finns kopplad till alla avdelningar.

Bekanta dig med avdelningen

Här hittar du en informationsbroschyr med bilder och information om avdelningen:

Välkommen till Danderyd Neo.pdf

Lär dig mer om neonatalvården på Karolinska

Inför besöket

Till Danderyds sjukhus kan du ta dig med tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum. Även många bussar från norrort stannar utanför sjukhuset. Det går även att köra bil via E20, men antalet parkeringsplatser är begränsade, så det kan vara svårt att hitta en ledig plats mitt på dagen.

Parkering

Vid Danderyds sjukhus finns flera parkeringsplatser. Parkeringen är avgiftsbelagd alla dagar i veckan och begränsas till 6 timmar för besökare och patienter förutom vid BB och akuten.

Måndag – fredag 06:00-22:00, 15kr/tim

Lördag – söndag 06:00-22:00, 8kr/tim

Betalning sker med betalkort, app, SMS eller talsvar. På www.parkster.se finns tydliga instruktioner för hur man hanterar de olika digitala metoderna för betalning.

Laddstolpar för elbilar finns vid angivna parkeringsrutor utanför hus O. Där får elbilar stå parkerade gratis så länge laddning pågår, dock max 4 timmar.

Entré

Dörren till avdelningen är alltid låst. I samband med inskrivning får ni en kod som kan användas för inpassering.

Entrédörren vid hus P är öppen mellan 06:00-19:00. Huvudentrén är öppen mellan 06:00-20:00. Övrig tid hänvisas till akutmottagningen.

Ytterkläder

Skåp för förvaring av utterkläder finns vid entrén till avdelningen. Besökare ombeds att inte använda eller ta med ytterkläder till patientrum av hygienskäl.

Under besöket

Ytterkläder

Inga ytterkläder är tillåtna på avdelningen. Dessa lämnas i familjerum eller i skåp innanför entrédörrarna till avdelningen.

Måltider

Vi bjuder på frukost varje morgon mellan 7:00-10:00. Det finns alltid tillgång till kaffe, te och choklad.

Det finns möjlighet att förvara små mängder kylvaror i en korg märkt med rumsnummer i ett gemensamt kylskåp. Tillgång till kokplatta och mikrovågsugn finns. Tänk på att plocka undan efter er så att det ser trevligt ut när nästa besökare kommer till köket. Ni föräldrar har gemensamt ansvar för detta utrymme vilket innebär i och urplockning av diskmaskinen och avtorkning av bord och bänkar.

Inom sjukhusområdet finns flera restauranger en pressbyrå och apotek. I Mörby centrum finns det flertalet affärer, apotek och restauranger.

Mobiltelefoner Fotografering Wi-Fi

Det går bra att prata i mobiltelefon utanför barnens vårdplatser. I närheten av barnen vill vi att ni har telefonen i ljudlöst läge för att inte störa barnen, helst i flygplansläge. På familjerum kan mobiltelefon användas. Mobiler får användas för fotografering av eget barn. Det råder annars generellt fotoförbud på sjukhuset. Gäst wi-fi finns att tillgå. Nätverket har namnet SLL-Guest.

Så kan ni hjälpa de som är allergiska

Ingen får använda parfym eller röka på sjukhuset, varken inomhus eller utomhus. Blommor är inte heller tillåtna på sjukhuset. Även nötter och citrusfrukter bör helt undvikas.

Föräldramedverkan

Vi arbetar enligt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) vilket innebär att omvårdnaden är familjecentrerad, den fokuserar både på barnet och familjen. Vården anpassas till varje barns individuella utvecklingsnivå och familjen är redan från start delaktiga i barnets omvårdnad.

Ni som föräldrar är de viktigaste personerna i ert barns liv och det är en självklarhet att ni deltar så mycket som ni orkar i omvårdnaden av ert barn. När barnet vårdas på intensivvårdsrum är det bra om ni berättar för personalen när ni tänker lämna ert barn och vilken tid ni tänker komma tillbaka. Då kan ni tillsammans med personalen lägga upp en plan för daert barns omsorg, omvårdnad och eventuella behandlingar. Det fungerar oftast bra, men ibland så bestämmer sig barnet för att det vill vända sig/byta blöja etc. tidigare än vad ni tillsammans har planerat.

Det är viktigt att ni som föräldrar orkar. Tänk på att äta en allsidig kost och försök att hitta stunder för vila. När ni bor tillsammans med ert barn på familjerum är det viktigt att ni berättar för personalen om ni behöver hjälp att passa barnet en stund.

Vi vill att ni ska känna er trygga under den tid ert barn behöver vårdas hos oss. Ni kan fråga om vad som helst och allt ni undrar över är viktiga frågor.

vår infowebb kan du läsa mer om föräldramedverkan i neonatalvården.

Handhygien

Nyfödda sjuka barn är mycket infektionskänsliga, därför är det extra viktigt med en noggrann handhygien.

Så här gör ni när ni kommer till ert barns vårdrum:

  • Ta av ringar, klocka och armband.
  • Tvätta händer och underarmar med tvål och vatten. Torka ordentligt med pappershandduk så att huden blir helt torr.
  • Ta rikligt med handsprit och gnid in händer, fingrar och underarmar. Låt lufttorka.
  • Gnid alltid in händerna med handsprit innan ni för in händerna i kuvösen/sängen. När ni tar bort händerna från kuvösen/sängen behöver ni ta mer handsprit innan ni tar i något.

Upprepa punkt 3 när ni har tagit i något föremål eller på er själva, t.ex. i ansiktet eller håret. Upprepa punkt 2 och 3 när ni har synlig smuts på händerna/underarmarna eller t.ex. bytt blöja på barnet.

Läs mer i vår hygienguide.

Stöd

På avdelningen arbetar en kurator som finns till för er, det kan vara bra att prata med en person som är utanför den direkta vården av barnet. Kuratorn kan dessutom hjälpa er med information om föräldrapenning, sjukskrivning och praktiska frågor. Ibland kan äldre syskon och andra närstående må bra av att få prata med kuratorn.

Vi kan även erbjuda psykoterapeutisk traumabehandling under barnets första levnadsår - även efter att barnet skrivits ut från sjukhuset.

Sjukhuskyrkans medarbetare finns alltid tillgängliga för samtal. Kontakt med dem kan ni få via personalen på avdelningen eller via växeln på telefon 08-123 550 00. Om ni vill att ert barn ska döpas under vårdtiden hjälper sjukhuskyrkan till med det.

Sjukhuskyrkan kan hjälpa dig att komma i kontakt med företrädare för andra samfund och religioner.

På plan 4 i hus N (bredvid rulltrappan från huvudentrén) finns ett rum för stillhet som är öppet för besök kl. 07.00-19.00.

Läs mer om stöd på vår infowebb

 

Besök

Syskon, nära anhöriga eller andra personer som är viktiga för er familj är välkomna att besöka barnet efter överenskommelse med tjänstgörande personal. Bedömning görs utifrån barnets behov av lugn vila och aktiviteter på vårdrummet. Antalet personer, förutom mamma och pappa bör begränsas till två personer per tillfälle. Längden på besöket bestäms tillsammans med tjänstgörande personal. Barn förutom syskon får inte besöka det sjuka/för tidigt födda barnet.

Barnens infektionskänslighet gör att det är mycket viktigt att de som vill besöka barnet inte har några tecken på pågående infektion, så som feber, irritation i halsen, täppt i näsan, hosta etc. Rådgör alltid med tjänstgörande sjuksköterska när det är möjligt för era närstående att komma på besök. Alla besökare/medföljare ska vara symtomfria och bära munskydd inne på vårdytor.

Ta gärna foton/film på ert barn och visa gärna dagboken som ert barn får här för era närstående. Om ert barn har syskon hemma kan det vara viktigt för dem att rita teckningar och/eller skicka med något som deras nya lilla syskon kan ha vid sin plats på rummet.

 

Efter besöket

Vad händer efter att jag har fått lämna avdelningen/sjukhuset?

När det är dags att lämna sjukhuset eller avdelningen får ni möjlighet att ställa frågor och ta del av planeringen för den närmaste tiden.

Vem kan jag prata med om hur det var på sjukhuset?

Vi är mycket angelägna om att ge er ett så gott bemötande och omhändertagande som möjligt. Vi vill bedriva vård med högst tänkbara kvalitet och vi har ambitionen att ständigt förbättras. Därför behöver vi regelbundet hämta in synpunkter från föräldrar. I slutet av vistelsen ombeds föräldrarna att svara på en enkät där de kan utvärdera hur de uppfattat vistelsen på avdelningen. Vi uppskattar all återkoppling som leder till att vården blir ännu bättre och säkrare.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna synpunkter och klagomål på vården digitalt via 1177 Vårdguiden (följ länk i röda rutan ovan).

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via e-tjänsterna på 1177.se

Lämna synpunkter och klagomål anonymt

Lämna synpunkter och klagomål hos din som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

ME/OO Neonatologi
Verksamhetschef
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Vårdnadshavare till barn under 12 år räknas inte som ombud, utan har möjlighet att lämna synpunkter via länken i röda rutan ovan.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.