Vårdavdelning Neonatal Hemsjukvård Solna

Ring oss

08-123 737 10

Besök oss

Eugeniavägen 23, C8:33, STOCKHOLM

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

På Karolinska universitetssjukhuset erbjuder vi hemsjukvård till barn med behov av specialistvård under nyföddhetsperioden. Det innebär att en sjuksköterska från hemsjukvårdsteamet kommer hem till er en eller flera gånger i veckan utifrån era och barnets behov. Neonatal hemsjukvård bedrivs i samverkan med den neonatala sjukhusvården på våra enheter i Solna, Huddinge och Danderyd.

Läs mer om Karolinska universitetssjukhusets nyföddhetsvård

 

Kontakta oss:

Dagtid ringer du din sjuksköterska i hemsjukvården. När vi inte svarar kan du alltid lämna ett meddelande eller skicka ett sms. För brådskande ärenden utanför kontorstid kan du ringa till neonatalavdelningen. Vid akuta tillstånd, ring alltid 112.

Hemsjukvården Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge

Jourtid: Neonatalavdelningen Huddinge 0737-454961

Anneli Persson 08-585 812 70
Jessica Söderdahl 08-585 896 28

Hemsjukvården Astrid Lindgrens barnsjukhus Danderyd

Jourtid: Neonatalavdelningen Danderyd 08-123 554 20

Susanna Cambrand 072-596 81 24
Annika Day 072-596 81 12
Rebecka Sabel 076-050 19 88
Gun-Britt Manns 073-620 42 67

Hemsjukvården Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna

Jourtid: Neontalavdelningen Solna 08-517 740 92

Karin Sjöberg 072-254 21 57
Rose- Marie Wacker 070-002 14 80

Praktiska råd för er som kommit hem

Filmer om vård och behandling

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Inför besöket

Förutsättningar för att kunna vårdas i hemmet

  • Barnets andning och cirkulation är stabil.
  • Barnet håller stabil kroppstemperatur utan hjälp av värmesäng.
  • Bilbarnstol för att kunna ta sig mellan hemmet och sjukhuset, i egen bil eller taxi (sjukresekort erbjuds).

Vad innebär hemsjukvård i praktiken?

Hemsjukvården är bemannad måndag till fredag dagtid. Barnet är under vårdtiden fortsatt inskrivet på neonatalavdelningen. Detta innebär att ni kan ringa dygnet runt för rådgivning. Inför överföring till hemsjukvård får ni vägledning i hur ni på bästa sätt kan observera ert barn. Ni går även igenom rutiner kring eventuella behandlingar som ska utföras i hemmet, exempelvis sondmatning eller ljusbehandling.

Hembesök planeras in utifrån barnets och era behov och kan variera under vårdtiden. Det kan också bli aktuellt för er att komma in till sjukhuset i samband med läkarkontroll eller t.ex. för sondsättning. Barnet blir utskrivet när hen är medicinskt stabil, kan äta själv via amning eller annan tillmatning och går upp tillfredställande i vikt. Det kan också handla om att ljusbehandling skall vara avvecklad och att bilirubinvärdet sjunker stabilt. Om barnet får en infektion i hemmet och återinläggning krävs sker detta vanligtvis inte på neonatalenheten, då smittorisken för övriga patienter är för stor.

Under besöket

Sjuksköterskan gör en bedömning av barnets allmänna status - exempelvis vitalitet, andning, snuva, kroppstemperatur, hudfärg, hudveck, avföring och urin. Barnets vikt kontrolleras och nutritionsplanering utvärderas tillsammans med föräldrarna. Vid behov byts sonden och eventuell provtagning genomförs. Sjuksköterskan har en stödjande funktion utifrån föräldrarnas behov. Tid för frågor och information utifrån situation finns.

Efter besöket

Vill du hjälpa oss att bli bättre? Dina åsikter är viktiga för oss och vi vill därför att du fyller i vår föräldraenkät inför utskrivningen.

 

 

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.