Mottagning Neonatal Danderyd

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-123 567 51

Besök oss

Armbågsvägen 3, Målpunkt P, Plan 7, DANDERYD

Större karta och reseplanerare Hitta hit

Diagnoser:

Uppföljning av nyfödda barn, Utveckling och tillväxt, Barnhälsa

De allra flesta barn som vårdas i neonatalvården blir friska och utvecklas normalt. Det finns dock barn som kan utveckla svårigheter som inte kan upptäckas under sjukhusvistelsen. För att identifiera de barn och familjer som har ett behov av extra resurser under uppväxten erbjuds en del av våra patienter att delta i vårt nationella uppföljningsprogram.

Vi tar emot barn för uppföljning vid fullgången tid. Därefter sker uppföljning när barnet har fyllt 3 månader, 1 år, 2 år och 5,5 år (inför start av förskoleklass). Vid utskrivning beslutar barnets ansvariga läkare vilken typ av uppföljning inom uppföljningsprogrammet som blir aktuellt för just ert barn.

Neonatalmottagnignen erbjuder även sjuksköterskebesök som komplement till BVC under den första tiden efter hemkomst. Vi ansvarar för barnets första vaccinationer samt koordinerar de undersökningar som kan vara aktuella för ert barn efter utskrivning från neonatalvårdsavdelningen.

 

Inför besöket

- Förbered dina frågor inför besöket.
- Anmäl er i receptionen/till vår mottagningssköterska när ni kommer.
- I väntrummet finns toalett samt barnvagnsparkering.
- Använd skoskydd och handsprit som finns i väntrummet.
- Syskon är välkomna att följa med förutsatt att de inte är infekterade.

Om tiden inte passar - kontakta mottagningen så snart som möjligt, senast 4 timmar innan besöket. Om ni inte kommer alls eller inte avbokar i tid, får ni betala en avgift.

Under besöket

Hos oss får ni träffa erfarna barnläkare, barnsjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och psykologer. Tillsammans gör de noggranna bedömningar av barnets utveckling av motorik, kognition, beteende och tillväxt. Detta för att kunna erbjuda just ert barn och familj den stöd och hjälp ni behöver.

Besökstiden varierar mellan 30-60 minuter. Efter vaccination och i samband med provtagning kan ni behöva stanna längre tid.

Efter besöket

Du når oss via Mina vårdkontakter, du hittar våra tjänster högst upp på sidan.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Lär dig mer om neonatalvården på Karolinska

Praktiska råd för er som kommit hem

Bra att veta

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig