Vårdavdelning Barn 9 Solna

Riktlinje för kroniskt sjuka barn som går på kontroller på ALB med anledning av covid-19

16 mars 2020, 12:31
  • Astrid Lindgrens barnsjukhus följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dessa förändras kontinuerligt och senaste information kan alltid hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  • Vi skriver inte intyg för att hålla friska barn hemma från förskola/skola, även om de har en kronisk sjukdom.

  • De kroniskt sjuka barn som är informerade av sin läkare om restriktioner i hur de får röra sig på allmänna platser och gå i skolan, ska följa de riktlinjerna även nu med covid-19.

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Ring oss

08-123 780 63

Besök oss

Eugeniavägen 23, C9:33, 17164, Solna

Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Söndag 00:00 - 24:00

Diagnoser:

Diabetes typ 1, Kardiologi, Infektion

alla

Plastikkirurgi, Ämnesomsättningssjukdomar, lung- och allergisjukdomar samt öron-näsa-halssjukdomar.

Vårdavdelning 9 Solna har 28 slutenvårdsplatser. På vårdavdelningen tar vi hand om barn och ungdomar med många olika typer av sjukdomar: Infektioner, utredningar av oklara sjukdomstillstånd men också högspecialiserad vård för barn med hjärtsjukdomar, diabetes, hormonella sjukdomar, medfödda metabola sjukdomar, öron, allergi- och lungsjukdomar. Ofta finns även barn med andra sjukdomstillstånd på vår avdelning.

Barnen och ungdomarna som vårdas på avdelningen är under 18 år och vårdas i enkelrum. Några av våra barn kan vara infektionskänsliga och därför är de barn som vårdas för infektioner isolerade på sina rum medan andra barn utan infektioner kan röra sig utanför sitt rum.

Karolinska universitetssjukhuset arbetar med en vårdmodell som heter värdebaserad vård där våra olika professioner samlas runt ditt sjuka barn för ge våra patienter bästa möjliga vård och omvårdnad. Personalen arbetar i olika patientflöden som bygger på vilken diagnos ditt barn har. Våra medarbetare är omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, undersköterskor, barnsköterskor), läkare och också ofta också sjukgymnast, dietist och kurator.

Utbildning
Vi är ett universitetssjukhus med utbildningsansvar. Tillsammans med våra erfarna specialistläkare och sjuksköterskor arbetar också läkare och sjuksköterskor under utbildning. Vi utbildar också studenter från olika vårdutbildningar och de deltar i vården. Det drivs även forskningsprojekt på avdelningen, detta innebär att du kan bli tillfrågad om att ditt barn kan delta i en studie.

Hjärtkirurgi i Lund

Information till dig som har barn som kommer att vårdas för hjärtkirurgi: Hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset görs endast dagkirurgi i form av hjärtkateterisering. All annan hjärtkirurgi görs i Lund, besök Skånes Universitetssjukhus hemsida för mer information.

Diagnosbeskrivningar

Diagnosbeskrivningar

Inför besöket

Så kan jag förbereda mig på vad som ska hända

När du kommer till avdelningen kommer du att få information av omvårdnadspersonalen om vad som gäller för just dig. Du kan även när som helst fråga personalen om det är något du eller dina närstående undrar över. Ska du opereras eller få narkos rekommenderar vi att du och dina närstående gå in på Narkoswebben.se. Här finns många bra och spännande saker att titta på och läsa om.

Det här kan jag ta med mig till sjukhuset

Det mesta du behöver finns på avdelningen. Men om du har något särskilt som du vill ta med dig går det naturligtvis bra. Tips är att ta med mobilladdare till din telefon. På grund av allergier kan du tyvärr inte ta med dig blommor eller parfymer till avdelningen.

Måste jag ringa om jag fått en infektion när jag ska komma till sjukhuset?

Ja, om du har infektionssymtom av något slag är det viktigt att du eller en närstående kontaktar avdelningen innan du kommer till avdelningen.

Var kan vi parkera?

Parkeringshus finns vid Eugeniavägen 23 och Framstegsgatan 9. För mer information fråga i receptionen.

Så hittar jag till avdelningen

Vårdavdelning Barn 9 ligger på Eugeniavägen 23. Ta hissarna upp till våning 9. Gå mot det gula golvet så hittar du vår avdelning

Så kan jag förbereda mig på vad som ska hända

När du kommer till avdelningen kommer du att få information av omvårdnadspersonalen om vad som gäller för just dig. Du kan även när som helst fråga personalen om det är något du eller dina närstående undrar över. Ska du opereras eller få narkos rekommenderar vi att du och dina närstående gå in på Narkoswebben.se. Här finns många bra och spännande saker att titta på och läsa om.

Det här kan jag ta med mig till sjukhuset

Det mesta du behöver finns på avdelningen. Men om du har något särskilt som du vill ta med dig går det naturligtvis bra. Tips är att ta med mobilladdare till din telefon. På grund av allergier kan du tyvärr inte ta med dig blommor eller parfymer till avdelningen.

Måste jag ringa om jag fått en infektion när jag ska komma till sjukhuset?

Ja, om du har infektionssymtom av något slag är det viktigt att du eller en närstående kontaktar avdelningen innan du kommer till avdelningen.

Var kan vi parkera?

Parkeringshus finns vid Eugeniavägen 23 och Framstegsgatan 9. För mer information fråga i receptionen.

Så hittar jag till avdelningen

Vårdavdelning Barn 9 ligger på Eugeniavägen 23. Ta hissarna upp till våning 9. Gå mot det gula golvet så hittar du vår avdelning.

Är dörren låst när jag ska komma in?

Om du kommer till avdelningen mellan kl 21:30 och 07:00 är dörrarna in till avdelningen låsta. Ring på ringklockan så kommer någon och öppnar. Övriga tider kan du komma in på avdelningen som vanligt. Anmäl dig då i receptionen.

ALB:s patientbroschyr

Under besöket

Så går det till vid inskrivning och planering av behandlingen

Den första tiden på avdelningen kommer vi i samråd med dig och dina anhöriga genomföra ett ankomstsamtal och göra en planering för vårdtiden. Du och dina närstående kommer att träffa olika personer under din vårdtid hos oss. På avdelningen finns sjuksköterskor, barn- och undersköterskor, läkare, apotekare, kuratorer, fysioterapeuter, lekterapeuter, dietister, avdelningsassistenter, barnrättsombud, serveringspersonal, lokalvårdare och clowner och många fler fantastiska professioner. Vi jobbar alltid tillsammans i ett team runt dig som patient. Alla som jobbar på sjukhuset har tystnadsplikt, vilket betyder att ingen information om dig som patient delges någon obehörig.

Så fungerar en rond

Ronden sker på förmiddagen och ibland även på eftermiddagen. På helgdagar finns ingen speciell rondtid, utan den sker någon gång under dagen. Under ronden diskuterar vi tillsammans hur du upplever dina symtom och besvär. Det är ett bra tillfälle för dig och den som är med dig på sjukhuset att ställa frågor och medverka i behandlingen. Sjukast barn på avdelningen prioriteras först. Medicinering, kontroller, prover och andra undersökningar sker dygnet runt.

Hur kan mina närstående hjälpa till?

Du har alltid en förälder eller annan närstående hos dig under vårdtiden. Dina anhöriga är aktivt delaktiga i vården kring dig som patient. På den här avdelningen arbetar vi med att utveckla arbetssättet personcentrerad vård. Arbetssättet innebär att du som patient är delaktig i din vård och att vi vill ha ett nära samarbete med dig, dina anhöriga och eventuellt även andra kontakter utanför sjukhuset. Fokus ligger på dig och dina behov men också på att ta tillvara på dina möjligheter och förmågor.

Var kan jag lägga mina ytterkläder och väskor?

Alla patienter har enkelrum på avdelningen. Inne på rummet finns en garderob där du kan hänga dina kläder.

Var kan mina närstående sova?

Du sover i en patientsäng och den som är med dig sover i en utfällbar säng bredvid dig inne på rummet. På grund av patientsäkerhet och brandsäkerhet kan endast en person sova kvar på avdelningen tillsammans med dig. 

Vad kan jag göra när jag är på sjukhuset?

Det finns en mängd olika aktiviteter som du kan ta del av. TV och Wi-Fi finns på alla patientrum. Du får använda din telefon, men inte ta foton utan att fråga personalen först. Clowner besöker avdelningen på tisdagsförmiddagar. Våra lekterapeuter från Lekterapin besöker avdelningen varje vardag. Det går också att boka tid för enskilt möte på lekterapin för både barn och ungdomar. Pysselbyrån är på avdelningen på torsdagar och skapar med de som vill, både stora och små. En musikpedagog kommer varje måndag och spelar musik och vår bibliotekarie besöker avdelningen med sin bokvagn varje tisdag. Här kan du läsa mer om PRC:s verksamheter (pedagogiskt resurscentrum).

Alla barn och ungdomar som ligger på sjukhus har rätt till skolundervisning. Lärarna på sjukhusskolan kommer regelbundet till avdelningen, men du kan också själv ta kontakt med dem om du vill. Be då personalen om hjälp.

Under Coronapandemin råder tyvärr vissa begränsningar i ovan. Fråga personalen om vad som gäller just nu.

På sjukhuset

För att läsa mer om vad som finns att tillgå på sjukhuset. Sätt på TVn på rummet, välj sedan Home för att läsa om allt från menyer, wifi, kiosk, apotek till konsten på väggarna etc.

Kan jag ha vänner och familj på besök?

Ja i normala fall, men personal bör alltid rådfrågas innan. Under Coronapandemin gäller särskilda riktlinjer kring besök men i normala fall är dina släktingar och vänner välkomna på besök när du vill och orkar. De kan komma både på dagarna och på kvällen. Besökare anmäler sig i receptionen på avdelningen. Har dina besökare en infektion måste de vänta med att komma till sjukhuset tills de är helt friska. På grund av allergier får tyvärr inga blommor tas med på besöket.

Vem kan hjälpa min familj med praktiska saker?

På sjukhuset finns möjlighet att träffa kurator som erbjuder krisbearbetning, stödjande och rådgivande samtal till dig och din familj. Du och dina närstående kan även få social och ekonomisk rådgivning samt annan information som underlättar vardagen för er.

Hur får jag mat?

Du får mat av personalen under tiden du är på sjukhuset. Frukost serveras under morgonen mellan klockan 07.00-10.00. Du får även lunch, middag och mellanmål på avdelningen.

Hur får mina närstående mat?

En närstående bjuds på frukost på morgonen. Lunch och middag går att köpa på avdelningen. Vi bjuder på kaffe och te hela dagen. Annan mat och kioskvaror finns att köpa vid sjukhusets huvudentré och även på andra platser på sjukhuset och närområdet.

Så kan ni se till att inga sjukdomar sprids

Under Coronapandemin råder speciella instruktioner. Men våra hygienregler gäller alltid. Var därför alltid noggrann med att sprita och tvätta händerna. Tvätta och sprita händerna när du går in eller ut från din patientsal eller avdelningen. För att skydda de allra känsligaste barnen så behöver det finnas en stor följsamhet vad gäller hygien och isoleringsregler. Vi ber därför dig och din närstående att hålla er inne på patientsalen i största möjliga mån. Hela tiden om du är infekterad.

Så kan ni hjälpa de som är allergiska

Ingen får röka eller använda parfym på sjukhuset, varken inomhus eller utomhus. Inga blommor är heller tillåtna på sjukhuset.

Efter besöket

Vad händer efter att jag har fått lämna avdelningen/sjukhuset?

När det är dags att lämna sjukhuset eller avdelningen får ni möjlighet att ställa frågor och ta del av planeringen för den närmaste tiden.

Vem kan jag prata med om hur det var på sjukhuset?

Vi är stolta över vår avdelning och allt fantastiskt som sker här varje dag. För att kunna bli ännu bättre tar vi tacksamt emot dina och dina närståendes synpunkter. En patientenkät finns både för barn och vuxna och kan enkelt scannas in via en QR-

kod som finns i vår reception och på dörrarna in till avdelningen. Tveka inte att prata med oss under vårdtiden om du eller dina närstående har några funderingar eller synpunkter ni vill dela med er av. Om behov finns att prata med en omvårdnadschef finns de tillgängliga dagtid vardagar.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål vårdavdelning

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt via vår mottagning på 1177 Vårdguiden Barn Vårdavdelning 9 Solna

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt

Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.

Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177. Anmälan hittar du här.

Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan:

Verksamhetschef Gunilla Klerck Marklund
Karolinska Universitetssjukhuset
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
171 76 Stockholm