Mottagning Barnobesitas Huddinge

Riktlinje för kroniskt sjuka barn som går på kontroller på ALB med anledning av covid-19

16 mars 2020, 11:52
  • Astrid Lindgrens barnsjukhus följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Dessa förändras kontinuerligt och senaste information kan alltid hittas på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  • Vi skriver inte intyg för att hålla friska barn hemma från förskola/skola, även om de har en kronisk sjukdom.

  • De kroniskt sjuka barn som är informerade av sin läkare om restriktioner i hur de får röra sig på allmänna platser och gå i skolan, ska följa de riktlinjerna även nu med covid-19.

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-123 873 34

Besök oss

Liljeholmstorget 7, Plan 8, hisshall A, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

Fetma, Övervikt

Till Rikscentrum Barnobesitas heter numera Mottagning Barnobesitas Huddinge kommer barn och ungdomar med övervikt och fetma från hela landet. Mottagning Barnobesitas Huddinge ligger vid Liljeholmstorget 7, plan 8, hisshall A (vårdhuset), 11794 Stockholm.

Mottagning Barnobesitas Huddinge 08-585 873 34

Du som kommer till oss har vanligen först varit i kontakt med en annan vårdgivare, som barnläkarmottagningen eller din hemorts barnklinik. Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, kurator och psykolog.

Inför besöket

Berätta för oss om du behöver tolk vid besöket.

Berätta för ditt barn att ni ska besöka en del av barnsjukhuset där vi är duktiga på att hjälpa barn som är tyngre än sina jämnåriga. Vi ser gärna att båda föräldrarna, eller andra vuxna vårdnadshavare följer med på besöken hos oss.

Om du tidigare gått i på en barnläkarmottagning finns ofta tillväxtdata i journalen, men vi vill gärna ha kompletta viktkurvor. Första gången är det därför bra att ta med barnets vikt och längdkurvor med alla siffror från barnavårdscentral och skola. De brukar finnas hos skolsköterskan. Be om en kopia.

Vi använder många olika skriftliga enkäter och om du fått en sådan inför besöket vill vi gärna att den tas med om du inte redan skickat in den i svarskuvert. De barn och ungdomar som har kontakt med oss använder ofta appar eller viktkort för att registrera vikter och träning. Ta med dem till besöket.
Ibland vill läkaren ha blodprover, vanligen minst en gång per år. Det står i kallelsen om blodprover bör tas före besöket, och det kan ofta ske på en vårdcentral eller provtagningscentral som samarbetar med Karolinska. Vanligen ska våra blodprover tas fastande på morgonen.

Du som ska träna tar förstås med lämpliga kläder och skor eller badkläder och handduk.

Broschyrer på olika språk

Under besöket

Vi har en reception innanför ytterdörren där du anmäler att du kommit. Det finns väntrum och toaletter lite längre ner i korridoren. I väntrummet finns en hel del bra information som du gärna får ta del av.

Vid de flesta kontakter med oss på Rikscentrum Barnobesitas väger och mäter vi barnet. Lite äldre tonåringar kan också mäta sin kroppsammansättning. Vägningen sker i ett avskilt rum. För oss är vågen en bra kompis. Den hjälper oss att tillsammans hitta rätt nivå i viktarbetet så att barnet står still eller minskar i vikt. Hur stora förändringar som krävs beror av hur starka anlag barnet har och hur kraftig fetman och dess risker är.

Samtalet är hörnstenen i vår behandling. Vi försöker tillsammans utforska, kartlägga och uppmuntra goda vanor och hjälpa barnet och tonåringen att göra kloka val, dag efter dag. En del barn och ungdomar behöver särskilda dieter eller läkemedel.
Under besöket träffar du en eller flera vårdgivare och vi brukar vinnlägga oss om att vara tydliga i planeringen av hur arbetet ska gå vidare. Vid läkarbesöken gör vi oftast en kroppsundersökning.

Du som ska vara hos oss under en halv eller hel dag har möjlighet att värma medhavd mat i vårt patientkök.

Efter besöket

En stor del av viktarbetet sker på hemmaplan. Alla barn och ungdomar hos oss har en kontaktperson som samordnar viktarbetet med familjen.

Tala med ditt barn eller tonåring om det vi kom överens om vid besöket. Stötta goda förändringar och hjälp barnet att vara uthålligt och tänka långsiktigt kring sitt viktarbete.

De sju grundläggande råden kring viktarbetet är fundamentet i vårt arbete och be gärna att du får en broschyr med hem.

Försök skapa utrymme också för aktiviteter som varken handlar om viktarbete eller om mat. När familjen gör roliga saker tillsammans stärks barnets självförtroende och trygghet.

Hjälp barnet med att återkoppla överenskommelser till sin kontaktperson och att tala med andra inblandade, tex skol- eller fritidspersonal.

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.