Mottagning Brännskada barn Solna

Ang Covid-19, nya coronaviruset

18 mars 2020, 14:39

Med anledning av nya Coronaviruset, Covid-19:
Besöksförbud på avdelningarna för andra än vårdnadshavare gäller from 2020-03-11.
Vid besök på mottagning eller dagvård för barn får 1 vårdnadshavare medfölja även om generellt besöksförbud råder på hela sjukhuset.
Lekterapin stänger tillsvidare in den öppna verksamheten och fokuserar på avdelningar och mottagningar och på remisspatienter.


Riktlinje för kroniskt sjuka barn som går på kontroller på Astrid Lindgrens Barnsjukhus med anledning av covid-19 (corona virus disease-2019)


Länk om du har allmänna frågor om covid-19 

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

fler e-tjänster

Ring oss

08-517 780 95

Telefontider idag

08:00 - 12:00

mer information

Fler telefontider:

  • Tisdag 08:00 - 12:00
  • Torsdag 08:00 - 12:00
  • Fredag 08:00 - 12:00
  • Tidsbokning/rådgivning: 08-517 780 95

Besök oss

Karolinska vägen 37A, QB83, STOCKHOLM

Hitta hit

Diagnoser:

brännskador, svårläkta sår

Brännskade-/sårmottagningen är en specialistsjuksköterskemottagning som tar hand om brännskador och svårläkta sår.

Vi tar emot barn med brännskada som varit på barnakuten i Solna eller Huddinge. Barnet får i samband med akutbesöket ett återbesök till brännskademottagningen 2-4 dagar efter olyckstillfället. På återbesöket görs omläggning av brännskadan samt planering för fortsatt uppföljning.
Vi tar också emot barn från den barnkirurgiska mottagningen med svårläkta sår, för behandling och omläggning.

Remiss krävs för ett besök hos oss. Vi tar emot barn upp till 15 år

Inför besöket

Innan besöket på brännskademottagningen är det viktigt att ge barnet smärtstillande Alvedon enligt ordination, som förberedelse inför omläggningen.

Om du behöver komma i kontakt med oss, lämna ett meddelande på telefonsvararen.
Önskas tolk är det bra om det meddelas så snart som möjligt för att säkerställa tillgängligheten.

Under besöket

Möjlighet att ställa frågor samt vara delaktig i barnets behandling.

Efter besöket

Planerad uppföljning och eventuellt återbesök

Besök gärna lekterapin efter omläggningen.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.