Klinisk utbildningsavdelning ortopedi, Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-123 802 81

Besök oss

Hälsovägen 13, K81, 14157, Huddinge

Se karta och reseplanerare Hitta hit

Diagnoser:

Höftproteskirurgi, Knäproteskirurgi, Axelproteskirurgi

alla

Ryggkirurgi samt akutfall som fotleds- och handledsfrakturer.

KUA K81 är en utbildningsavdelning som är förlagd till Ortopediska kliniken K83 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med åtta vårdplatser.

Här vårdas patienter som opereras med höft-, knä-, och axelprotes¬kirurgi. Även ryggkirurgi samt akutfall med fotleds- och handledsfrakturer förekommer. Patienterna brukar vårdas två till fyra dagar postoperativt.

Här arbetar arbetsterapeut-, läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter i team runt patienten och får så tillfälle att samarbeta mellan professionerna med syftet att lära med, av och om varandras kompetensområden.
Detta kallas interprofessionellt lärande (IPL) även kallad för IPE (Interprofessional Education).

Arbetsterapeuter, läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar vid KUA har vårdansvar för patienterna. De har också handledaransvaret yrkesspecifikt och handleder tillsammans det interprofessionella samarbetet på avdelningen.

Utbildningsmomentet har utgångspunkt i ortopedisk vård- och rehabiliteringsarbete.
Patienternas behov av medicin, omvårdnad och rehabilitering är studentgruppernas studieområde.

Kontakta oss

Direktnummer till avd KUA/K81
08-58580281

Omvårdnadschef

Marie Valtersson
08-585 864 43
britt-marie.valtersson@regionstockholm.se

Inför besöket

Tänk på att du inte får ta med blommor in på avdelningen!

Under besöket

Lämna dina värdesaker hemma! Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för värdesaker eller kontanter.

Efter besöket

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.