Klinisk utbildningsavdelning ortopedi, Huddinge

Vi byter namn den 24 november 2019!

30 oktober 2019, 14:27

Ortopedi Vårdavdelning KUA K81, Huddinge byter den 24 november 2019 namn till Klinisk utbildningsavdelning Ortopedi Huddinge. Vi finns kvar i våra lokaler på K81.

Se karta över området samt byggnaden

1177 Vårdguiden e-tjänster

Journalservice

Ring oss

08-585 802 81

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, K81, HUDDINGE

Hitta hit

Diagnoser:

Höftproteskirurgi, Knäproteskirurgi, Axelproteskirurgi

alla

Ryggkirurgi samt akutfall som fotleds- och handledsfrakturer.

KUA K81 är en utbildningsavdelning som är förlagd till Ortopediska kliniken K83 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med åtta vårdplatser.

Här vårdas patienter som opereras med höft-, knä-, och axelprotes¬kirurgi. Även ryggkirurgi samt akutfall med fotleds- och handledsfrakturer förekommer. Patienterna brukar vårdas två till fyra dagar postoperativt.

Här arbetar arbetsterapeut-, läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskestudenter i team runt patienten och får så tillfälle att samarbeta mellan professionerna med syftet att lära med, av och om varandras kompetensområden.
Detta kallas interprofessionellt lärande (IPL) även kallad för IPE (Interprofessional Education).

Arbetsterapeuter, läkare, fysioterapeuter och sjuksköterskor som arbetar vid KUA har vårdansvar för patienterna. De har också handledaransvaret yrkesspecifikt och handleder tillsammans det interprofessionella samarbetet på avdelningen.

Utbildningsmomentet har utgångspunkt i ortopedisk vård- och rehabiliteringsarbete.
Patienternas behov av medicin, omvårdnad och rehabilitering är studentgruppernas studieområde.

Under höstterminen är även utländska studenter placerade på KUA och gör sin praktik i Erasmus utbytesprogram, varför undervisningen delvis sker på engelska.

Studenter genomför utbildningen vid KUA under en sammanhängande tvåveckorsperiod och ingår i ett av två vårdlag.

Varje vårdlag består av:

2-3 läkarstudenter
2-3 sjuksköterskestudenter
1 fysioterapeutstudent
1 arbetsterapeutstudent

Om du vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation

Direktnummer till avd KUA/K81
08-58580281

Olle Berge                                                     
Utbildningsledare KUA                                        
telefon 08-585 802 81                                           
olle.berge@karolinska.se   

Ann-Sophie Cissé
Studierektor KUA
08-585 822 94
ann-sophie.cisse@karolinska.se

Chefsjuksköterska Marie Waltersson
08-585 864 43
britt-marie.valtersson@karolinska.se

  • Våra vanligaste diagnoser

Rygg

Diskbråck
Spinalstenos
Skolios

Artros

Höftprotesoperation
Knäprotesoperation

Trauma

Höftfraktur
Handledsfraktur

 

Inför besöket

Tänk på att du inte får ta med blommor in på avdelningen!

Under besöket

Lämna dina värdesaker hemma! Tänk på att sjukhuset inte ansvarar för värdesaker eller kontanter.

Efter besöket

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.