Kirurgisk vårdavdelning K71-73 Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Kontakta mig

Journalservice

Ring oss

08-585 802 73

Besök oss

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, kirurggatan K71-73, plan 7

Hitta hit

K71-73 är en avdelning för patienter som har genomgått planerade operationer i matstrupe, magsäck, bukspottkörtel, lever och gallvägar. Här vårdas också patienter med medicinska leversjukdomar.

Bedömning och vårdplanering inför operation sker på vår specialistinskrivningsmottagning (SPIMO) av ett team bestående av specialistläkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och dietister. Här får patienten all information inför den planerade operationen.

Inskrivning sker sedan dagen innan operationen, vanligtvis på vår grannavdelning K72.

Inskrivning för vård av medicinska leversjukdomar görs på avdelningen vid ankomst

Praktisk information

Nedan finns praktisk information om ditt besök på avdelningen/mottagningen. Besök sidan Din vård på Karolinska för information: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal med mera.

Inför besöket

  • Ta med dig: bekväma kläder, tofflor/inneskor, toalettartiklar och om du äter något speciellt läkemedel.
  • Lämna värdesaker hemma.

Majoriteten av patientrummen är enkelsalar. Alla vårdplatser har egen TV.

Under besöket

Efter operation och vård på IMA (Intermediäravdelning, K44) kommer patienten till K71-73. Här fokuserar vi mycket på mobilisering och nutrition. Avdelningen bemannas av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi har också nära samarbete med dietister och fysioterapeuter.

Måltiderna serveras i patientmatsalen där det även finns fri tillgång på drycker, kaffe, te, näringsdrycker och mellanmål.

Många av våra patienter och medarbetare är allergiska varför det råder blomförbud på avdelningen.

Efter besöket

Majoriteten av våra kirurgpatienter remitteras till en rehabiliteringsklinik efter vårdtiden för återhämtning. Vi samarbetar bland annat med Stockholms sjukhem, Saltsjöbaden och Furuhöjden för rehabilitering under cirka en vecka. Rehabilitering av utomlänspatienter sköts av hemlandstinget.

Återbesök och eventuell eftervård sköts sedan av våra mottagningar, till vilka vi också hänvisar om du har frågor gällande ditt ingrepp eller fortsatt behandling.