Trombintid, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Trombintid
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening-test för utredning av misstänkt hereditär fibrinogendefekt.
Vid hereditär fibrinogendefekt ses oftast en förlängd trombintid p g a defekter i trombinets förmåga att spjälka fibrinogen. Även förkortad trombintid finns beskriven vid hereditära fibrinogendefekter.

Förlängd trombintid ses även vid heparinbehandling, låg fibrinogenkoncentration och hög nivå av fibrinolytiska produkter.
Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Klinisk kemi
Specialkoagulation
Provtagning:
Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter
Förvaring / transport:
Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC i 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.

Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna
Referensintervall:
Enhet: s
16-22
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.