Metotrexat, P-

Klinisk kemi

Läkemedelsnamn:
  • Methotrexate
Rapportnamn: P-Metotrexat
Akutföreskrifter:
För akutsvar krävs akutbeställning. Analyseras dygnet runt på Klinisk kemi, Karolinska Solna. Kontakta laboratoriet på det lokala sjukhuset för transport till Solna utanför ordinarie turer.
Indikationer / kompletterande analyser:
Terapikontroll vid högdosbehandling med metotrexat. Läkemedelsutsöndringen följs genom koncentrationsmätningar där metotrexatnivåerna efter avslutad infusion avgör dos och varaktighet av antidottillförsel (Calciumfolinat, Leucovorin). 

OBS! Vid lågdosbehandling beställs Metotrexat lågdos, P/S- som utförs av Klinisk farmakologi. Denna analys kan även behöva utnyttjas vid användning av karboxypeptidas (Glukarpidas, Voraxaze) i samband med högdosbehandling då analysmetoden vid Klinisk kemi i dessa ovanliga fall kan ge missvisande (falskt höga) resultat.
Metod:
Immunkemi, enzymatisk reaktion (s.k. EMIT), fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp 

Kapillärprov (vid behov speciellt på barn): Kapillärprovtagningsrör med Li-heparin, utan gel, grön propp.

Bör ljusskyddas.

Ange provtagningstid och tid från start av metotrexatinfusion.
Förvaring / transport:
Prov som ej når laboratoriet inom 4 timmar centrifugeras och plasma avskiljs. Plasma förvaras i kyl upp till 3 dygn. Vid längre tids förvaring fryses plasma.

Bör ljusskyddas.
Referensintervall:
Kliniska beslutsgränser varierar och tillämpas i enlighet med specifikt behandlingsprotokoll.
Detektionsgräns: 0,1 mikromol/L.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja