Vaginalsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på vaginalsekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Baktset:
Beställ: Bakterieodling, gravida -Vag
Provet tas på gravida och nyförlösta kvinnor. Påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B (GBS) ingår. 

Beställ: Bakterieodling -Sekr, ange vagina på Lokalisation.
Provet tas framför allt på barn. Prov på vuxna tas från cervix.

Beställ: Bakterieodling -Vag rekt
Riktad bakteriedodling för påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B(GBS) hos gravida och nyförlösta.

Använd Klamydiaset, cervix:
Beställ: Klamydia-DNA
Beställ: Klamydia-Gc-DNA
Analys: Klamydia-DNA och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Använd Klamydiaset urin + Provpinne
Beställ: Klamydia-DNA
Bställ: Klamydia Gc-DNA

Använd Virusset:
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA
Beställ: Ureaplasma-DNA-övr, ange vaginalsekret på Lokalisation
Analys: Ureaplasma urealyticum-DNA Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.

Parasiter
Använd Baktset:
Beställ: Trikomonasodling -Vag

Svamp
Använd Baktset:
Beställ: Svampodling -Vag
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
För Bakterieodling, ange om gravid eller nyförlöst.
Provtagning:
Bilder: Baktset, Klamydiaset cervix, Provpinne

Vaginalsekret
- för Bakterieodling använd Baktset
- för Klamydia-Gc använd Klamydiaset cervix, ta provet med den rosa pinnen.
- för Mykoplasma och Ureaplasma använd Virusset
- för Trikomonas använd Baktset
- för Svampodling använd Baktset

För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.

Kombinerat prov för vaginalsekret och rektumsekret
- för  Bakterieodling -Vag rekt använd Baktset

1. Ta först prov från vaginalsekret. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen. 
2. Därefter, ta rektumprovet med samma pinne. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

- Alternativt använd ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i röret för Baktset och kasta pinnen.

Kombinerat prov för Vaginalsekret i urin
Se separat anvisning för Urin
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Trikomonasodling, förvara provet i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.