Vaginalsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterieodling:
Kliniska upplysningar är avgörande för bedömningen av provet. Särskilt viktigt är uppgifter om eventuell graviditet och intrauterin fosterdöd.

Riktad bakterieodling av gravida och nyförlösta:
Påvisande av Betahemolyserande streptokocker grupp B (GBS) ingår.
Beställ: Bakterieodling gravida
Beställ: Bakterieodling -Vag rekt

Bakterieodling på barn:
Beställ: Bakterieodling -Sekr, ange vaginalsekret på Lokalisation.

Ureaplasma-DNA
Beställ: Ureaplasma-DNA-Övr, ange vaginalsekret på Lokalisation
Provtagning:
Provtagningen kan utföras som enbart vaginalsekret eller kombineras med urin eller rektumsekret. Välj provtagningsrör utifrån frågeställning.

Vaginalsekret
 Använd TRANSWAB lila
- Bakterieodling gravida, och Bakterieodling sekr
- Mykoplasma genitalium-DNA
- Svampodling
- Trikomonasodling

Använd Klamydiaset cervix
Klamydia-DNA-Gc-DNA. Ta provet med den rosa pinnen.

För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.

Vaginalsekret i urin, kombinerat prov
Se separat anvisning Urinprovtagning, Klamydia/Gc & Mycoplasma/Ureaplasma

Vaginalsekret och rektumsekret, kombinerat prov
Använd TRANSWAB lila​
- Bakterieodling -Vag rekt

1. Ta först prov från vaginalsekret. För in pinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen. 
2. Därefter, ta rektumprovet med samma pinne. Sätt pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.
     
Använd en separat Provpinne
Alternativt använd ny provpinne för rektumprov. Efter provtagning snurra pinnen i röret för Baktset och kasta pinnen.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.
Trikomonasodling, förvara provet i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​