Trofozoit, parasiter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Parasit trofozoiter
  • Färskprov, feces
  • Amöbadysenteri, Entamoeba histolytica
  • Amöba abscess, Entamoeba histolytica
Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstänkt amöbadysenteri
Beställ: Parasit-DNA -feces
Analys: Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Trofozoiter, färskprov
Vid misstanke om amöbadysenteri bör i första hand prov för Parasit-DNA tas.

Vid misstänkt amöbaabscess med Entamoeba histolytica
Beställ: Parasit-DNA - abscess
Analys: Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA utförs alltid tillsammans.

Mikroskopi för trofozoiter rekommenderas inte på grund av låg känslighet.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Parasit-DNA 
- feces i fecesrör, 2-3 skedar feces Provtagning
- abscessmaterial från punktat/aspirat, sterilt provrör, 3 - 5 mL

Trofozoiter, färskprov
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-585 813 00, vardagar 8.00-15.30.

- feces, sputumburk, om möjligt blodiga eller slemmiga partier, fyll cirka halva burken. 
Provet samlas vid diarré och ska omedelbart transporteras till laboratoriet efter provtagning. Använd gärna uppvärmd termos, 37 grader, för transport av provet till laboratoriet.
Förvaring / transport:
Parasit-DNA:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Trofozoiter, färskprov: Lämna provet omedelbart till parasitlaboratoriet, förvara provet i rumstemperatur alternativt i 37 grader. Färskprov får inte kylas av under transporten.
Svarsrutiner:
Parasit-DNA: Svar lämnas inom 2 vardagar.
Trofozoiter, färskprov: Svar lämnas samma dag, vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.