Trofozoit, parasiter

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Parasit trofozoiter
  • Färskprov, feces
  • Amöbadysenteri, Entamoeba histolytica
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid misstänkt amöbadysenteri:
Parasit-DNA (Cryptosporidium species-DNA, Entamoeba histolytica-DNA, Giardia intestinalis-DNA)
Trofozoiter, färskprov

Tilläggsinformation

Undersökningen "Trofozoiter färskprov", utförs med direktmikroskopi av färsk feces. Färskprov innebär att provet samlas vid diarré och skickas direkt till parasitologen för direktmikroskopi. 

Vid kraftiga diarréer orsakade av Entamoeba histolytica hinner ibland inte den intestinala trofozoitformen övergå till cystor. Vid misstanke om amöbadysenteri bör i första hand prov för Parasit-DNA tas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Parasit-DNA
- feces, fecesrör, 2-3 skedar feces Provtagning

Trofozoiter, färskprov
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-585 813 00, vardagar 8.00-15.30.

- feces, sputumburk, om möjligt blodiga eller slemmiga partier, fyll cirka halva burken. 
Provet samlas vid diarré och ska omedelbart transporteras till laboratoriet efter provtagning. Använd gärna uppvärmd termos, 37 grader, för transport av provet till laboratoriet.

Förvaring / transport:
Parasit-DNA: Förvaras i kyl

Trofozoiter, färskprov: Lämna provet omedelbart till parasitlaboratoriet, förvara provet i rumstemperatur alternativt i 37 grader. Färskprov får inte kylas av under transporten.
Svarsrutiner:
Parasit-DNA: Svar lämnas inom 2 vardagar.Trofozoiter, färskprov:
Svar lämnas samma dag, vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.