Strongyloides stercoralis

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt infektion efter vistelse i endemiskt område i subtropiska och tropiska delar av världen
Beställ: Parasiter, mikroskopi -feces
 
Vid kvarstående misstanke om strongyloidesinfektion trots negativt fynd vid mikroskopi i feces 
Undersökning efter anrikning
Beställ: Strongyloides -feces

Tilläggsinformation

Strongyloides mikroskopi ingår även i undersökningen Parasiter, utland och Parasiter, immunsupp. 

Värden kan infekteras via huden. Initiala symtom är övergående hudklåda och eventuellt astmaliknande symtom. Infektionen är ofta symtomlös men ibland förekommer diarré eller enteropati med malabsorption. Allergiska symtom och leukocytos med eosinofili förekommer. Kronisk smitta kan kvarstå många år efter utlandsvistelse. Hos patienter med nedsatt immunförsvar kan infektionen vara livshotande.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange alltid klinisk anamnes och förmodad smittort.
Beställning på pappersremiss. Ange önskad analys på Annan undersökning.
Provtagning:
Parasiter, mikroskopi
- feces, fecesrör, 2-3 skedar, ta om möjligt även blodiga eller slemmiga partier. Vid misstanke om Strongyloides rekommenderas 2-3 prover, tagna på olika dagar.

Strongyloides
- feces, sputumburk eller fecesrör, fyll burken/röret till mer än hälften.    
Färskt fecesprov bör vara på parasitlaboratoriet måndag eller tisdag då undersökning/anrikning av provet sker i 4-5 vardagar.

Tilläggsinformation

Strongyloides, feces
Sputumburk eller Fecesrör
Samla avföring på ett papper eller i ett kärl. Använd spatel eller sked och fyll burken/röret till hälften med avföring. Skruva på locket.
Förvaring / transport:
Parasiter mikroskopi: Förvara provet kylt.

Strongyloides (anrikning): Förvara provet i rumstemperatur (larverna dör i kyla). Provet ska ankomma till laboratoriet inom 24 timmar, helst måndag eller tisdag.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Parasiter, mikroskopi och Strongyloides: Svar lämnas inom 5 vardagar. 
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.