Sputum, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Akutföreskrifter:
​Mykobakterier TB
Akut mikroskopi kan utföras efter telefonkontakt, telefon 08-517 719 99. Observera att känsligheten är lägre och att provet måste komma till laboratoriet före klockan 15.00 vardagar.
Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Vid misstanke om bronkiektasier eller Kartageners syndrom(PCD)​
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
 
Svamp-DNA sekvensering
Utförs på begäran vid misstanke om annan svamp än Aspergillus och Candida. Kontakta laboratoriet före provtagning, telefon 08-517 719 99.
Provtagning:
Provtagningen utförs vid olika frågeställningar.

Coronavirus SARS-CoV-2
Använd Sputumburk
Hygienrutiner se Vårdhygien Vårdgivarguiden

Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Ta provet om möjligt på morgonen då det är lättast att hosta upp sekret som ansamlats under natten. Upphostningen ska komma från djupet av de nedre luftvägarna. Efter provtagningen ska provburken duschas eller torkas av med ytdesinfektion.

Ordinarie provtagning
Använd Sputumburk
- Acinetobacter, Bakterieodling, Bakterieodling CF,ChlamMycopPert, Legionella m.fl
- Mycobakterieodling och Mykobakterie-DNA
- Aspergillus-DNA, Svampodling, Svamp-DNA sekvensering
- Parasiter mikroskopi

Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Ta provet om möjligt innan antibiotikabehandling, på morgonen då det är lättast att hosta upp sekret som ansamlats under natten. Upphostningen ska komma från djupet av de nedre luftvägarna.

Mykobakterier TB
Två till tre prov från olika dagar rekommenderas.

Pneumocyst jirov, inducerat sputum
Använd Sputumburk
Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Låt patienten inhalera NaCl 3% i 10-20 min. Patienten bör undvika fast föda före provtagning. Vi rekommenderar också att patienten borstar tänder (utan tandkräm), tunga och munhålans slemhinnor samt gurglar och snyter sig innan provtagningen. Upphostning samlas i sputumburken.

Alternativ provtagning för cystisk fibros (CF)
På patienter som inte kan producera ett sputumprov kan ett hostprov, Cough swab tas. Provet har sämre sensitivitet men bra specificitet. Provtagning Cough swab
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner. Gäller även coronavirus SARS-CoV-2.

För coronavirus SARS-CoV-2 gäller
Prov skickas enligt rutin för övriga luftvägsprov, ingen extra transporthylsa behövs. Om rörpost finns skickas prov enligt förpackningsinstruktionen för rörpost.

Prov som skickas med post:
Se Folkhälsomyndigheten Packa Provet rätt enligt kategori B UN 3373 – Biologiskt ämne kategori B.
 
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet och anges på respektive smittämne.​

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​.​​​
Kommentar:
Bakterieodling
Provets representativitet undersöks med hjälp av mikroskopi. Om cellbilden visar att provet består av saliv görs ingen odling.