Sputum, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på sputum. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Sputumburk:

Beställ: Acinetobacter, karbapenemresistent 
Beställ: Bakterieodling
Beställ: Bakterieodling CF, för patienter med cystisk fibros

Beställ: ChlamMycopPert
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Legionella m.fl 
Analys: Legionella pneumophila-, Legionella species-, Chlamydophila pneumoniae-, Chlamydophila psittaci-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA, utförs alltid tillsammans.

Beställ: Mykobakterieodling, direktmikroskopi ingår
Beställ: Mykobakterie-DNA
Två till tre prov från olika dagar rekommenderas.
Akut mikroskopi kan utföras efter telefonkontakt, telefon 08-517 719 99. Observera att känsligheten är lägre och att provet måste komma till laboratoriet före klockan 15.00 vardagar.

Svamp
Använd Sputumburk:

Beställ: Svampodling, direktmikroskopi ingår
Beställ: Pneumocyst jirov
Analys: Pneumocystis jiroveci-Ag och Pneumocystis jiroveci-DNA.

Beställ: Asperg/Can
Analys: Aspergillus- och Candida-DNA utförs alltid tillsammans.

DNA svamp sekvensering utförs på begäran vid misstanke om annan svamp än Aspergillus och Candida. Kontakta laboratoriet före provtagning, telefon 08-517 719 99.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Bilder: Sputumburk

Ordinarie provtagning
Använd Sputumburk
Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Ta provet om möjligt innan antibiotikabehandling, på morgonen då det är lättast att hosta upp sekret som ansamlats under natten. Upphostningen ska komma från djupet av de nedre luftvägarna.

Alternativ provtagning för cystisk fibros (CF)
På patienter som inte kan producera ett sputumprov kan ett hostprov, Cough swab tas. Provet har sämre sensitivitet men bra specificitet. Provtagning Cough swab

Pneumocyst jirov, inducerat sputum
Använd Sputumburk
Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Låt patienten inhalera NaCl 3% i 10-20 min. Patienten bör undvika fast föda före provtagning. Vi rekommenderar också att patienten borstar tänder (utan tandkräm), tunga och munhålans slemhinnor samt gurglar och snyter sig innan provtagningen. Upphostning samlas i sputumburken.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:  
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar lämnas om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Bakterieodling
Provets representativitet undersöks med hjälp av mikroskopi. Om cellbilden visar att provet består av saliv görs ingen odling.