Sporotrix

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion med Sporotrix
Beställ: Svampodling -Vävnad eller annan provlokal, beroende på var infektionen är lokaliserad.
Ange Sporotrixmisstanke på Kliniska uppgifter.
Direktmikroskopi ingår, utförs dock inte på pinnprov.

Svamp sekvensering
Sekvensering kan på begäran utföras efter kontakt med laboratoriet, telefon 08-517 719 99.

Tilläggsinformation

Sporothrix arter förekommer oftare i tropiska och subtropiska Amerika men finns även endemiskt i Japan.
Sporotrikos är oftast en subkutan infektion, vanligtvis kronisk. Infektionen förblir lokal hos immunkompetenta individer medan fungemi och disseminerad infektion kan förekomma hos patienter med nedsatt immunförsvar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi.
Ange Sporotrixmisstanke på beställningen/remissen.
Provtagning:
Svampodling
- vävnad, Provtagning vävnad
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odlingen pågår 4 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.