Sårsekret, mikrobiologisk provtagning

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Sårodling
  • Anaeroba bakterier sårsekret
Indikationer / kompletterande analyser:
​Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Bakterieodling:
Nedanstående uppgifter är avgörande för bedömningen av provet.
- Ange var såret sitter på kroppen.
- Ange om såret är orsakat av bett, till exempel katt eller hund.
- Ange pågående eller avslutad antibiotikabehandling.

Basal anaerobdiagnostik utförs automatiskt. Utvidgad anaerobdiagnostik utförs på prov från djupare lokalisationer, se Punktat och djupa infektioner mikrobiologisk provtagning.
Provtagning:
Du kan ta provet från såret, hud eller slemhinna. Val av provrör är beroende på frågeställning/analys.

Sårsekret
Använd Baktset
- Bakterieodling, ESBL-CARBA, Karbapenemresistent Acinetobacter, MRSA-DNA, Syfilis-DNA
- Svampodling

Före provtagningen tas krustor och nekrotiskt material bort. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning. Ta därefter provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden. 

- Mykobakterier (TB)
Använd Sterilt provrör och Provpinne
Rikligt med material ger bästa utbytet. Provtagning enligt ovan.

Torr hud eller slemhinna
Använd Baktset
- Bakterieodling, ESBL-CARBA, Karbapenemresistent Acinetobacter, MRSA-DNA, Syfilis-DNA
- Svampodling

Före provtagningen fuktas provpinnen med koksaltlösning. Rulla provpinnen över infekterat område.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.  

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.   
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.