Sårsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Sårodling
  • Anaeroba bakterier sårsekret
Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på sårsekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Baktset:
Beställ: Bakterieodling
Basal anaerobdiagnostik utförs automatiskt. Utvidgad anaerobdiagnostik utförs på prov från djupare lokalisationer, se Provtagning Punktat och djupa infektioner 

Använd Baktset:
Beställ: ESBL-CARBA
Beställ: Karbapenemresistent Acinetobacter
Beställ: MRSA-DNA
Beställ: Syfilis-DNA

Använd Provpinne och sterilt provrör/sputumburk:
Beställ: Mykobakterieodling -Sekr, direktmikroskopi ingår
Beställ: Mykobakterie-DNA (TB) -Sekr
Rikligt med material ger bästa utbytet. Provtagning Mykobakterier

Svamp
Använd Baktset:
Beställ: Svampodling
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Vid bakterieodling är det avgörande för bedömningen av provet att ange lokalisation och djup på såret samt eventuell antibiotikabehandling. Ange alltid om det rör sig om bettorsakade sår, och vilken typ av bett, till exempel kattbett.
Provtagning:
Bild: Baktset

Prov från djup eller ytlig sårinfektion
Använd Baktset
Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen.
Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning. Ta provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden.

Prov från torr hud eller slemhinna
Använd Baktset
Fukta provtagningspinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla provpinnen över infekterat område.
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.  

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.   
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.