Sårsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Sårodling
  • Anaeroba bakterier sårsekret
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Vid bakterieodling är det avgörande för bedömningen av provet att ange lokalisation och djup på såret samt eventuell antibiotikabehandling. Ange alltid om det rör sig om bettorsakade sår, och vilken typ av bett, till exempel kattbett.
Provtagning:

Bakterier

Bakterieodling
Baktset, sår eller sekret

Basal anaerobdiagnostik utförs automatiskt. Utvidgad anaerobdiagnostik utförs på prov från djupare lokalisationer, se Punktat och djupa infektioner, mikrobiologisk diagnostik.

ESBL-CARBA
Baktset, sårsekret

Karbapenemresistent Acinetobacter
Baktset

MRSA
Baktset
MRSA-DNA, sårsekret och eller eksem

Mykobakterier (TB)
Vävnad är alltid överlägset sekret- eller vätskeprov. Rikligt med material ger bästa utbytet.
Provpinne och sterilt provrör/sputumburk
Mykobakterieodling, sekret, direktmikroskopi ingår
Mykobakterie-DNA,TB (M.tuberculosis-komplexet-DNA)

Svamp
Baktset
Svampodling, sår eller sekret

Tilläggsinformation

Djup eller ytlig sårinfektion
Ta bort krustor, nekrotiskt material och var före provtagningen. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning före provtagning. Ta provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden.

Torr hud
Fukta provtagningspinnen med koksaltlösning före provtagning.
Förvaring / transport:
Kyl. Provet transporteras snarast till laboratoriet. Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:

Bakterier
Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.

ESBL CARBA: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
I vissa fall där ovanlig typ av ESBL-CARBA misstänkts, skickas provet vidare till FOHM (Folkhälsomyndigheten) för typning. Svarstiden kan då vara upp till 2 veckor. 

Karbapenemresistent Acinetobacter: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.

MRSA-DNA: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.

Mykobakterier (TB)
Mykobakterieodling: Positiva svar lämnas vanligen inom 2-4 veckor, negativa svar efter 7 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
M.tuberculosis-komplexet-DNA: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

Svamp
Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter cirka 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.