Parotitvirus

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Påssjuka
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Akut parotit och orkit:    
Beställ: Parotitvirus-RNA -saliv, -urin 
Beställ: Parotit-Ak -serum
Analys: Parotit IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Meningit:       
Beställ: Parotitvirus-RNA -Csv
Beställ: Parotit-Ak -serum
Analys: Parotit IgG och IgM utförs alltid tillsammans.

Bedömning av antikroppsstatus          
Beställ: Parotit IgG - serum
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Parotit-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Parotitvirus-RNA
- saliv, sterilt provrör/burk, cirka 2 mL saliv
- urin, sterilt provrör, 5-10 mL
- cerebrospinalvätska (Csv), sterilt provrör. Provtagning Csv
 
Parotit IgG
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Parotit-Ak och Parotit IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Parotitvirus-RNA: Svar lämnas inom 1 vecka.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.