HTLV

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Humant T lymfotropt-virus
Indikationer / kompletterande analyser:
Akut sjukdom
Beställ: HTLV 1-/HTLV 2-Ak-S

Bedömning av antikroppsstatus
Beställ: HTLV 1-/HTLV 2-Ak-S

Fertilitetsscreening
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
HTLV 1-/HTLV 2-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
HTLV 1-/HTLV 2-AK: Negativt svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Vid eventuellt behov av kompletterande analyser kan svaret dröja ytterligare 2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.