Hepatit A

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: HAV
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande virolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen för hepatit A antikroppar detekterar samtidigt både IgG och IgM utan särskiljande av antikropparna varför separat analys av IgM alltid utförs parallellt.

Akut hepatit
Beställ: Hepatit A-S
Analys: Hepatit A-Ak och hepatit A IgM utförs alltid tillsammans.

Vid akut hepatit av okänd genes rekommenderas diagnostik av hepatit A, B och C antikroppar.
Beställ: Hepatit akut diag-S
Analys: Hepatit A-Ak, hepatit A IgM, hepatit B HBc-Ak, hepatit B HBs-Ak, hepatit B HBsAg, hepatit C HCV-Ak utförs alltid tillsammans.

Bedömning av immunitet
Beställ: Hepatit A-S
Analys: Hepatit A-Ak och hepatit A IgM utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
Hepatit A
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Hepatit akut diag (hepatit A, B och C)
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Hepatit A: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Hepatit akut diag (hepatit A, B och C): Svar lämnas inom 1-4 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.