Klinisk mikrobiologi

Kontaktuppgifter till kundtjänst på Karolinska Universitetslaboratoriet och läkarkonsultation på Klinisk mikrobiologi. Information om akuta beställningar till mikrobiologen samt definition av svarstid.

Vi analyserar mikrobiologiska prover och ger analysrådgivning inom bakteriologi, virologi, mykologi samt parasitologi. Våra laboratorier finns både i Huddinge och Solna. 

Kontakta oss

Kundtjänst Karolinska Universitetslaboratoriet

Telefon: 08-517 719 99
Måndag-fredag klockan 07:30-17:00
Lördag, söndag och helgdag klockan 09:00-12:00 (begränsad service)
E-post: Klinisk mikrobiologi

Läkarkonsultation

Måndag-fredag klockan 08:00-16:30
Telefon: 08-517 719 99

Lördag, söndag och helgdag klockan 08:30-13:30
Bakteriologi Huddinge telefon: 08-585 811 70
Bakteriologi Solna mobil: 070-484 12 55
Virologi telefon: 08-517 735 77

Besöks och postadresser

Akuta beställningar

Kontakta alltid jourhavande läkare på mikrobiologen vid särskilt brådskande beställningar. Många mikrobiologiska analyser kan inte påskyndas trots akut beställning.

Kliniska uppgifter ger relevanta provsvar

Analys- och metodval samt bedömning av fynd och resultat utgår från uppgifter på remissen. Grundsjukdom eller symptom är exempel på uppgifter som ger laboraroriet stöd i bedömningen. Vid bakterieodling på sår är det nödvändigt att ange var på kroppen provet är taget. Vid bedömningen av provet tas hänsyn till kroppens normalflora.

Svarstiden beräknas från ankomst till laboratoriet

Specifika svarstider anges i provtagningsanvisningarna under respektive smittämne eller provmaterial.

Externa länkar

Karolinska Universitetslaboratoriet