Direktmikroskopi, bakterier

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Angina Vincentii
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande bakteriolog.
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om Angina Vincentii:
Direktmikroskopi utförs på svalgsekret. Beställ analysen på Övrigt (Mikro)-övr och ange svalgsekret på lokalisation. Ange på Kliniska uppgifter att mikroskopi för Angina Vincentii önskas.
- Om samtidig bakterieodling för Betahemolyserande streptokocker önskas, ta separat svalgprov. Beställ analysen på Bakterieodling-svalg

Punktat från normalt sterila provlokaler:
Direktmikroskopi kan utföras på punktat från normalt sterila lokaler, till exempel cerebrospinalvätska eller ledvätska. Mikroskopi är i dessa fall ett komplement till bakterieodling. Mikroskopi utförs på begäran eller efter bedömning på laboratoriet. Ange på Kliniska uppgifter att direktmikroskopi önskas.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Angina Vincentii
- svalgsekret från tonsill, provpinne, objektglas och objektglasask. 
Ta sekret från det inflammerade området på tonsillen med hjälp av provpinnen. Stryk ut provet på objektglas och låt lufttorka. Objektglaset skickas i objektglasask till laboratoriet. 

Om samtidig bakterieodling för Betahemolyserande streptokocker önskas, ta separat svalgprov.
- svalgsekret från tonsill, Baktset.

Punktat från normalt sterila provlokaler
Direktmikroskopi anges på Kliniska uppgifter. Mikroskopi är ett komplement till bakterieodling
- cerebrospinalvätska, sterilt provrör. Provtagning
- punktat, sterilt provrör, 2-5 mL

Förvaring / transport:
Provet ska snarast till laboratoriet.
Svarsrutiner:
Direktmikroskopi: Svar lämnas vanligen samma dag som provet anländer till laboratoriet.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.