Cerebrospinalvätska (Csv), mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Likvor, mikrobiologisk diagnostik
  • Intratekal antikroppsproduktion
Akutföreskrifter:
Vid akuta frågeställningar vardagar kontaktas laboratoriet på telefon 08-517 719 99. Lördag, söndag och helgdag kontaktas jourhavande läkare.
Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på Csv. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.


Bakterier
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Bakterieodling
Om direktmikroskopi önskas. Gör en separat beställning för direktmikroskopi vid beställning av Bakterieodling. Beställning Direktmikroskopi

Beställ: Bakterie-DNA, sekvensering

Beställ: Borrelia CNS-Ak
Analys: Borrelia IgG och IgM i Csv samt antikroppar i serum utförs alltid tillsammans.

Beställ: CNS bakt DNA
Analys: Haemophilus influensa-DNA, Meningokock-DNA och Pneumokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Mykobakterieodling 
Beställ: Mykobakterie-DNA

Beställ: Syfilis CNS-Ak 
Analys: Syfilis TPPA i Csv samt antikroppar i serum utförs alltid tillsammans.

Parasiter
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Toxoplasma-DNA

Svamp
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Aspergillus-DNA/Candida-DNA
Beställ: Cryptococcus-Ag
Beställ: DNA svamp, sekvensering -övr, ange Csv på Lokalisation
Beställ: Svampodling

Virus
Använd Sterilt provrör:
Beställ: CMV-DNA kvant

Beställ: CNS virus, utförs på patienter äldre än 10 år.
Analys: Enterovirus-RNA, Herpes simplex 1- och Herpes simplex 2-DNA, Varicella zoster-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: EBV-DNA, kvant
Beställ: HHV-6 kvant

Beställ: HSV 1/2 DNA, Enterovirus- och Parechovirus-RNA, utförs på barn under 12 månader. 

Beställ: Parotitvirus-RNA

Beställ: Virus CNS-Ak, ska endast beställas om minst 10 dagar förflutit sedan insjuknandet. 
Analys: Herpes simplex IgG, morbilli IgG och varicella zoster IgG i Csv samt antikroppar i serum utförs alltid tillsammans.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
När prov tas för både kemi och mikrobiologi, se provtagningsordning Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder

Använd undersökningshandskar vid provtagningen. Desinfektera huden med klorhexidinsprit alternativt M-sprit eller motsvarande. För prematura barn använd istället klorhexidinlösning 1 mg/mL eftersom alkohol kan ha en toxisk effekt. Låt torka innan provtagningen.

Rekommenderad provmängd, prioritera analysordningen vid otillräcklig provmängd:
Bild på provvolym

0,5-1,0 mL Csv per rör
Ett Sterilt provrör med 0,5-0,7 mL/analys:
- Aspergillus-Ag
- Aspergillus-DNA/Candida-DNA
- Bakterie-DNA, sekvensering, mindre mängder omhändertas
- Toxoplasma-DNA

Ett Sterilt provrör med 0,5 mL räcker till nedanstående analyser:
- CMV-DNA kvant
- EBV-DNA, kvant
- HHV-6 kvant
- Parotitvirus-RNA

Ett Sterilt provrör med 1,0 mL räcker till nedanstående analyser:
- CNS bakt DNA
- CNS virus
- Enterovirus
- HSV 1/2 DNA
- Parechovirus-RNA

1,5 mL Csv, samtidigt taget prov för Csv och blod
Ett Sterilt provrör + Serumrör med gel, gul propp med koagulationsaktivator, räcker till nedanstående analyser. 2 etiketter (Csv+serum) skrivs ut automatiskt.

- Borrelia CNS-Ak
- Syfilis CNS Ak
- Virus CNS Ak

2 mL Csv per rör
Ett Sterilt provrör med 2,0 mL/analys:
- Bakterieodling
- Cryptococcus-Ag
- Svampodling
- DNA svamp, sekvensering

5 mL Csv
Ett Sterilt provrör med 5,0 mL räcker till nedanstående analyser:
- Mykobakterieodling
- Mykobakterie-DNA
Vid mindre mängder minskar den diagnostiska känsligheten, om mindre än 1 mL kan endast odling utföras.

Tilläggsinformation

Bakterieodling:
Under helger och om tillräcklig mängd prov finns kan också en aerob blodflaska läggas till. Torka av flaskans membran med M-sprit/klorhexidinsprit och spruta i 1-2 mL av provet.
Förvaring / transport:
Om inte omedelbar transport är möjlig förvara röret i kylt.
Blodflaskan för bakterieodling förvaras i rumstemperatur.

Prov skickas snarast till laboratoriet.
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:  
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar, för blodflaskor 1-6 vardagar.  

- CNS bakt DNA: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
- CNS virus: Se Enterovirus-RNA, Herpes simplex 1- och Herpes simplex 2-DNA, Varicella zoster-DNA.

- Svampodling: Positiva fynd svaras snarast, negativt svar efter cirka 1 vecka. Odling pågår i 2 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer. Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.

- Virus CNS Ak: Se Herpes simplex IgG, morbilli IgG och varicella zoster IgG.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.