Clostridium difficile

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion med Clostridium difficile
Provtagning framför allt indicerad vid antibiotikautlöst diarré.
Beställ: Clostridium difficile toxin B-DNA -feces
Remiss:

Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
Clostridium difficile toxin B-DNA
- feces, fecesrör, 2-3 skedar Provtagning Clostridium difficile
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Clostridium difficile toxin B-DNA : Svar lämnas senast nästa vardag.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.