Cervixsekret, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på cervixsekret. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.

Bakterier
Använd Baktset:
Beställ: Bakterieodling
Kliniska upplysningar är avgörande för bedömningen av provet. Särskilt viktigt är uppgifter om eventuell graviditet och intrauterin forsterdöd.

Beställ: Gonokocker
Odling av gonokocker utförs.

Använd Klamydiaset, cervix:
Beställ: Klamydia-DNA
Beställ: Klamydia-Gc-DNA
Analys: Klamydia-DNA och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.

Använd Virusset:
Beställ: Mycoplasma genitalium-DNA
Beställ: Ureaplasma-DNA
Analys: Ureaplasma urealyticum-DNA Ureaplasma parvum-DNA utförs alltid tillsammans.     

Parasiter
Använd Baktset:
Beställ: Trikomnasodling på Övrigt (Mikro) -övrigt. Ange cervix på Lokalisation och Trikomonasodling på Kliniska uppgifter.

Svamp
Använd Baktset:
Beställ: Svampodling -övrigt. Ange cervix på Lokalisation.
 
Virus
Använd Sterilt provrör:
Beställ: Papillomvirus (HPV)-DNA, typning
Cellsuspension i sterilt provrör
Cytobrushprov i sterilt provrör
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: Baktset, Cytobrush, Klamydiaset cervix, Klamydiaset urin, Provpinne, Provpinne tunn, Sterilt provrör

Cervixsekret
- för Bakterieodling använd Baktset
- för Gonokocker använd Baktset
- för Klamydia och Klamydia-Gc använd Klamydiaset cervix, ta provet med den rosa pinnen.
- för Mykoplasma och Ureaplasma använd Virusset
- för Trikomonas använd Baktset
- för Svampodling använd Baktset

Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera pinnen i cervixkanalen.

Cervix-/uretrasekret
För Klamydia/Gc och Mycoplasma/Ureaplasma
Cervixsekret kombinerat med uretrasekret.
1. Ta cervix och uretraprovet enligt ordinarie rutiner.
- för Klamydia/Gc använd Klamydiaset cervix + Provpinne tunn
- för Mycoplasma/Ureaplasma använd Virusset + Provpinne tunn
Stoppa pinnarna i provröret och snurra pinnarna kraftigt i 10-15 sekunder.
 2. Pressa ut vätskan från uretrapinnen genom att pressa den mot rörets insida. Kasta uretrapinnen. Behåll cervixpinnen i transportröret, bryt av pinnen och sätt på locket.

Kombinerat prov för Cervixsekret i urin 
Se separat anvisning för Urin

Cellsuspension eller Cytobrushprov
Använd Sterilt provrör
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Klamydiaset kan förvaras i rumstemperatur.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1-3 vardagar.
- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar lämnas inom efter 2 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.