Benmärg, mikrobiologisk diagnostik

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Anvisningen är en översikt av analyser som kan beställas på benmärg. Specifika indikationer, rekommendationer och remissuppgifter finns för respektive smittämne, se separata anvisningar.​

Översikt av analyser som kan beställas på benmärg:

Bakterier
Använd Pediatrisk blodflaska eller Sterilt provrör:
Beställ: Bakterieodling djup infektion -punktat. Ange benmärg på Lokalisation.
Ange misstanke om Brucella på remissen, se Brucella

Använd MYCO/F Lytic blodflaska:
Beställ: Mykobakterieodling
Önskas direktmikroskopi komplettera med ett Na-heparinrör, mörkblå propp

Sterilundersökning för blodprodukter, se Sterilkontroll

Parasiter
Använd Objektglas för utstryk:
Beställ: Leishmania

Svamp
Använd Na-heparinrör mörkblå propp:
Beställ: Svampodling, övrigt. Ange benmärg på Lokalisation. Direktmikroskopi ingår i undersökningen.

Virus
Använd EDTA-rör lila propp, för nedanstående analyser: 
Beställ: CMV-DNA
Beställ: HHV-6
Analys: Herpesvirus (HHV-6A och 6B)-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Parvovirus B19-DNA
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Specifika remissuppgifter anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.
Provtagning:
Bilder: EDTA-rör, MYCO/F Lytic blodflaska, Na-heparinrör, Pediatrisk blodflaska, Sterilt provrör, Utstryk på objektglas

Spruta ner benmärg i blodflaska eller provrör, arbeta sterilt.

EDTA-rör, lila propp
Fyll röret med cirka 0,5-2 mL benmärg.
- för CMV-DNA
- för HHV-6
- för Parvovirus B19-DNA

MYCO/F Lytic blodflaska
Optimal provmängd är 3-5 mL benmärg men 1-3 mL kan accepteras. Kontrollera att flaskan inte är för gammal, se utgångsdatum lila fält. Önskas direktmikroskopi komplettera med ett Na-heparinrör, mörkblå propp
- för Mykobakterieodling

Na-heparinrör, mörkblå propp
Fyll röret med cirka 0,5-2 mL benmärg.
- för Svampodling

Pediatrisk blodflaska
Fyll Pediatrisk blodflaska med minst 0,5 mL benmärg.
- för Bakterieodling djup infektion

Sterilt provrör
Sterilt provrör, fyll med 0,5-2 mL benmärg.
- för Bakterieodling djup infektion

Utstryk på objektglas

Gäller viceral leishmaniasis. Gör utstryk från benmärgspunktat, låt utstryken torka ordentligt innan de placeras i transportasken för objektglas.
- för Leishmania
Förvaring / transport:
Pediatrisk blodflaska, MYCO/F Lytic blodflaska och utstryk på objektglas förvaras i rumstemperatur.
Övriga prov förvaras kylt.

Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
Använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Svarsrutiner:
Svarstid anges på respektive smittämne, se separata anvisningar.

Svarstid där separat anvisning saknas:
- Bakterieodling: Svar lämnas inom 2-6 vardagar.

- Svampodling: Positivt svar lämnas så snart växt framkommit, negativa svar efter ca 1 vecka. Odling pågår i 4 veckor, kompletterande svar om växt tillkommer.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar 
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.