Babesia

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt babesios
Beställ: Babesia -B

Tilläggsinformation

Babesios är en malarialiknande zoonos som sprids via fästingar företrädesvis i tempererat klimat. Ger ospecifika influensaliknande symtom med feber, frossa och muskelvärk och samt eventuellt gulsot. 
 
Diagnostiken utförs med mikroskopi.
Remiss:

​Klinisk mikrobiologi

Provtagning:
Kontakta parasitlaboratoriet före provtagning
Telefon: 08-517 719 99, vardagar 8.00-15.30

Babesia
- venöst blodprov i EDTA-rör, lila propp
- kapillärt blodprov, utför tjock droppe och utstryk,  minst 2 objektglas med tjock droppe och 2 objektglas med utstryk.
Låt torka ordentligt liggande på bänk i rumstemperatur.

Provtagning och hantering, se Malaria
Förvaring / transport:
EDTA-blod: Ska vara på parasitlaboratoriet inom 1 timme, för att trofozoiterna inte ska bli påverkade av EDTA i röret.

Tjock droppe och utstryk: Påverkas inte av transporttiden, skickas till laboratoriet i transportask för objektglas.
Svarsrutiner:
Babesia: Svar lämnas inom 3 vardagar
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.