Arcanobakterier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om bakteriell faryngit orsakad av Arcanobacterium haemolyticum
Beställ: Bakterieodling -Svalg, ange att Arcanobakterier önskas, på Kliniska uppgifter.

Odling av betahemolyserande streptokocker ingår i undersökningen.

Tilläggsinformation

Arcanobacterium haemolyticum är en grampositiv stav som kan orsaka faryngit hos framför allt ungdomar och yngre vuxna.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange Arcanobakterier på kliniska uppgifter.
 
Provtagning:
Bakterieodling svalg
- svalgsekret, Baktset (TRANSWAB lila)

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. 
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Transportera provet enligt lokala ordinarie rutiner
Svarsrutiner:
Arcanobakterier: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.