Arcanobakterier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om bakteriell faryngit orsakad av Arcanobacterium haemolyticum:
Beställ på Bakterieodling svalg, ange att Arcanobakterier önskas under kliniska uppgifter. Odling av betahemolyserande streptokocker ingår i undersökningen.

Tilläggsinformation

Arcanobacterium haemolyticum är en grampositiv stav som kan orsaka faryngit hos framför allt ungdomar och yngre vuxna.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Provtagning:

Bakterieodling svalg
- svalgsekret, baktset
Ange Arcanobakterier på kliniska uppgifter.

Tilläggsinformation

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. 
Förvaring / transport:

Kyl
Transporteras snarast till laboratoriet

Svarsrutiner:
Arcanobakterier: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.