Arcanobakterier

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om bakteriell faryngit orsakad av Arcanobacterium haemolyticum
Beställ: Bakterieodling -Svalg

Odling av betahemolyserande streptokocker och difteri ingår i undersökningen.

Tilläggsinformation

Arcanobacterium haemolyticum är en grampositiv stav som kan orsaka faryngit hos framför allt ungdomar och yngre vuxna.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi ​

-Elektronisk beställning
Bakterieodling - Svalg

-Beställning med pappersremiss​
Bakterieodling svalg: skriv in analysen på Annan undersökning. Ange provmaterial och märk röret med etiketten E2.​

Provtagning:
Bakterieodling svalg
- svalgsekret, Baktset (TRANSWAB lila) Provtagning svaglsekret​
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Transportera provet enligt lokala ordinarie rutiner
Svarsrutiner:
Arcanobakterier: Svar lämnas inom 2-3 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.