IgD

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Hyper-IgD-syndrom
  • HIDS
  • Mevalonatkinasbrist
  • Periodisk feber
  • IgD Myelom
Indikationer / kompletterande analyser:

Diagnostik av Hyper IgD syndrom (HIDS). HIDS är ett periodiskt febersyndrom.

Kompletterande analyser:
IgA, Mevalonat U-

Tilläggsinformation

IgD finns i mycket låga koncentrationer i serum. Den förekommer som receptor tillsammans med IgM på mogna B lymfocyter. En polyklonal hög nivå (över 141 mg/L lika med 100 E/mL) ses vanligen vid Hyper IgD syndromet (HIDS), men påvisas också hos ca 15 % av friska blodgivare.

Kliniskt karakteriseras sjukdomen av återkommande feberperioder om 3-7 dagar ofta 4-6 veckors mellanrum, lymfadeniter, artriter/artralgier och ofta hudutslag och buksmärtor.
En akutfasrespons med leukocytos, högt CRP och cytokinpåslag ses varför infektioner ofta misstänks. IgD (och IgA) är kontinuerligt förhöjt. Små och späda barn under 3år kan initialt ha låga IgD-värden. Medianålder för symtomdebut är 3-6 månader.

Vid kliniska symptom och två IgD värden >141 mg/L tagna med minst en månads mellanrum samt vid oklara fall rekommenderas uppföljande analys av mevalonsyra i urinen utförs vid Centrum för Metabola Sjukdomar (CMMS). Prov för genetisk verifikation skickas till Holland.

Metod:
Nefelometri
Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL.

Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:

<48 mg/L

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar, dagtid.
Svar ges vanligtvis inom en vecka.
Ackreditering:
Ja
Kommentar:
För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-517 759 30