Porfyriner, total, kvant, P-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår:

Metod:
Fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare:

  • för patienter med fastställd porfyridiagnos: "Porfyri, behandlingskontroll  -B" 
  • i övriga fall: "Porfyri, utredning -B/-DNA".

 Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Venblod.

För patienter med fastställd porfyridiagnos: se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport i anvisningen Porfyri, behandlingskontroll.

I övriga fall: se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport i anvisningen Porfyri, utredning.
Referensintervall:
Mindre än 10 nmol/L.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 2 gånger per månad.
Besvaras av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren.
Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.