Porfyriner, fraktionering, P-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Analysen utförs efter överenskommelse.
Metod:
Högupplösande vätskekromatografi (HPLC) med fluorometrisk detektion.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.

Provtagning:
Venblod.
Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning.
Referensintervall:
Se utlåtande.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 gång per månad.
Besvaras med utlåtande av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren. 
Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning