Porfobilinogendeaminas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår:

Metod:
Enzymmätning, fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.
Ange tydligt på remissen: Erc-PBGD.

Provtagning:
Venblod. ​
Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning.
Referensintervall:

​Mer än 70 pkat/g hemoglobin.
80 – 150 % av normal aktivitet.​

Svarsrutiner:
​Bedöms av laboratorieläkare.
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Svarstiden varierar beroende på utredningens omfattning och prioritet. Medianv​ärdet för tiden från provets ankomst till CMMS tills svaret skickas ut per post: 16 dagar.
Kontakta CMMS via Kundservice vid brådskande ärenden.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.