Porfobilinogendeaminas, Erc-

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Analysen ingår:

Metod:
Enzymmätning, fluorometri.
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Porfyri, utredning -B/-DNA".
 
Remiss för utskrift: "Porfyriutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ").

För remissuppgifter se anvisningen Porfyri, utredning.
Ange tydligt på remissen: Erc-PBGD.

Provtagning:
Venblod.
Se instruktioner för blodprovtagning, förvaring och transport  i anvisningen Porfyri, utredning.
Referensintervall:
Mer än 20 nkat/L erytrocyter.
Mer än 70 pkat/g hemoglobin.
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Besvaras av laboratorieläkare. Svar skickas till beställaren.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Se rubriken "Kommentar" i anvisningen Porfyri, utredning.