Oxalat, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • oxalsyra, U-
  • glycerat, U-
  • glykolat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid utredning av misstänkt primär hyperoxaluri typ 1 eller 2.

Detta är inte någon akutanalys. Vid misstanke om oxalatkristaller i urin pga etylenglykolförgiftning hänvisas till Klinisk Kemi för direktmikroskopering av urinen eller mätning av etylenglykol i serum.

Metod:
Gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Oxalat, Glycerat och Glykolat -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin (utan tillsats eller surgjord). Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock.
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst.
För transport detaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Svarsrutiner:
Koncentrationen för oxalat, glycerat och glykolat i µmol/L och mmol/mol kreatinin besvaras på svarsblankett med utlåtande av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut