Orotsyra, U-

CMMS

Alternativt sökord: orotat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Orotsyra analyseras vid utredning av hyperammonemi och misstänkt ureacykeldefekt, samt vid misstanke på lysinurisk proteinintolerans. Vid dessa tillstånd ses en ökad utsöndring av orotsyra.

Utsöndring av orotsyra i urin bestäms även som behandlingskontroll av dessa sjukdomar.

Metod:
Vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Orotat -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock.
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst.
För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport
Referensintervall:

Åldersberoende. Se svarsblanketten och utlåtande av laboratorieläkare. 

Svarsrutiner:
Analysen utförs 2 - 3 gånger per månad.
Bedöms av laboratorieläkare.
Kommentar:
 

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut