Oligosackarider, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • glukokonjugat, U-
  • glykokonjugat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Analyseras vid misstanke om lysosomala inlagringssjukdomar så som fukosidos, mannosidos, aspartylglukosaminuri, Pompes sjukdom med flera.
Metod:
Tunnskiktskomatografi.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Oligosackarider -U".
Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 10 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock.
Fyll max till 1 cm från kanten.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning.
Förvaring / transport:
Urinprovet kan skickas i rumstemperatur om det är framme inom ett dygn.
Vid längre förvarings- och/eller transporttider förvara och skicka urinprovet fryst.
Se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport för transportdetaljer.
Svarsrutiner:
Analysen utförs vid behov (ungefär 1 - 2 gånger per månad).
Besvaras av laboratorieläkare.
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar  remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS 08-517 714 40

Senast reviderad:

Skriv ut