Laktat, D-, U-

CMMS

Alternativt sökord: D-laktat, U-
Indikationer / kompletterande analyser:
Kvantifiering av bakterieproducerat D-laktat. Kroppsegna celler producerar L-laktat.
 
Utsöndringen av D-laktat i urinen analyseras för att påvisa misstänkt bakterieöverväxt i tarmen eller för att påvisa D-laktatproducerande bakterier i blodet. 
 
Laktatdehydrogenaset som används i metoden är specifikt för D-formen av laktat.
Metod:
Enzymmätning, spektrofotometri. 
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Laktat, D-  -U".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Remisser").

För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

OBS! Prover som anländer rumstempererade kan inte analyseras.

Tilläggsinformation

​För generell information kring provtagning se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn). Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
  • Förvara och skicka urinprovet fryst.
  • Välj transportsätt så att det är säkert att provet anländer till CMMS inom 48 timmar från provtagningen.
  • Prover som anländer rumstempererade kan inte analyseras.

För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Referensintervall:
< 0,1 mmol/L
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Bedöms av laboratorieläkare.
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut