Glykosaminoglykaner, fraktionering, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • GAG, fraktionering, U-
  • mukopolysackarider, fraktionering, U-
  • glykosaminoglykaner, kval, U-
  • glykosaminoglykaner, elektrofores
  • glukosaminoglykaner, fraktionering, U-
Indikationer / kompletterande analyser:

Analyseras vid förhöjd urinutsöndring av glykosaminoglykaner.

Metod:

Elektrofores

Remiss:
Elektroniskt i TakeCare som "Metabol utredning -U". Ange Glykosaminoglykaner, fraktionering.

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport
Provtagning:
Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin utan tillsats. Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock.
Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Tilläggsinformation

​Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret.

Förvaring / transport:
Förvara och skicka urinprovet fryst.
För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.
Svarsrutiner:
Analysen utförs vid behov (ungefär 1 - 2 gånger per månad).
Bedöms av laboratorieläkare.

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut