Fettsyrasammansättning, fosfolipider, P-

CMMS

Indikationer / kompletterande analyser:
Vid misstanke om brist på essensiella fettsyror som omega-3 och omega-6 fettsyror. Kontrolleras bl.a. hos patienter som har speciell dietbehandling. Används framför allt för kontroll av patienter med cystisk fibros.
Metod:
Gaskromatografi
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Fettsyrasammansättning, fosfolipider -P".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.   

Provtagning:

Venblod. Na-heparinrör. Rörstorlek: 4 - 5 mL. Minst 0,5 mL avskild plasma. Små barn: mikrorör Li-heparin (utan gel om möjligt). 1 mL blod. Minst 0,3 mL avskild plasma.

Frys den avskilda plasman. För provhanteringsdetaljer se anvisningen Na-heparinrör och mikrorör Li-heparin för plasmaanalyser på CMMS: remissuppgifter, provhantering, förvaring och transport.

Förvaring / transport:
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per vecka.

De olika fettsyrorna i fosfolipiderna i procent av totala antalet fettsyror besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.
Kommentar:
 

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut