Citrat, U-

CMMS

Alternativa sökord:
  • citronsyra, U-
  • citrat-utsöndring Pt(U)-
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av stenbildning i urinvägarna. En låg citratkoncentration predisponerar för stenbildning.

Metod:

Enzymatisk bestämning med spektrofotometri.

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare som "Citrat -U" eller "Citrat-utsöndring -Pt(U)".

Remiss för utskrift: "Metabolutredning" (i högermenyn under "Beställa analyser - våra remiss- och svarsalternativ").
För remissuppgifter se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Provtagning:

Stickprov (av morgonurin när så är möjligt). 2 - 8 mL urin (utan tillsats eller surgjord). Centrifugrör eller genomskinligt plaströr med skruvlock. Fyll max till 2 cm från kanten. Frys snarast.

Om stickprov från dygnssamling skickas ange samlingstid och samlingsvolym.

Tilläggsinformation

Se "ID-kontroll och märkning" (i högermenyn) för generell information kring provtagning. Ange även provtagningsdatum och -tid på röret. 

Förvaring / transport:

Förvara och skicka urinprovet fryst.

För transportdetaljer se anvisningen Urinanalyser på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport.

Referensintervall:

0,04 - 0,65 mol/mol kreatinin

0,89 - 5,05 mmol/dygn (dygnsutsöndring svaras endast ut vid 24 timmars dygnssamling)
Svarsrutiner:
Analysen utförs 1 - 2 gånger per månad.
Bedöms av laboratorieläkare. 

Informationsansvarig: CMMS

Senast reviderad:

Skriv ut