Urea, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Urea
Metod:
Enzymatisk reaktion, konduktivitet
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L ​.
Barn
​0-<1 år​≤6,5
​1-10 år​≤7,8
​11-17 år​≤7,1
​Kvinnor
​18-50 år​2,6-6,4
​≥51 år​3,1-7,9
​Män
​18-50 år​3,2-8,1
≥51 år​3,5-8,2

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0,5-17 år: Ridefeldt P, Aldrimer M et. al.; Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbot Architect ci8200 instrument; Clin Chem Lab Med; 2012;50(5):845-851
 2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja