Tokoferol, alfa-, S-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • E-Vitamin
  • Vitamin E
Rapportnamn: S-alfa-Tokoferol
Metod:
Kromatografi (LC), fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mikromol/L
14-37
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per vecka.
Ackreditering:
Ja