Testremsa, U-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Urinsticka
  • Urinkomponenter
Rapportnamn: U-Testremsa
Remiss:

Klinisk kemi, Allmän eller på
LNPs utskrivbara remiss för Lokala närvårdsanalyser

Provtagning:

Centrifugrör

Urinen bör ha stått i blåsan minst 4 timmar. Ange provtagningstid.

För tillförlitligt resultat av nitrittest, se tilläggsinformation för  U-Bakterier, nitrit nedan.

Tilläggsinformation

​Provtagningsteknik

Urinprovtagning på vuxna och större barn; Mittstråleurin
Morgonurin är det bästa provet. Om möjligt ska urinen hållits i blåsan minst 4 timmar före provtagning. Samla mittstråleurin, ta prov från andra portionen i en fabriksren bägare.
- Börja kissa i toaletten.
- För sedan in bägaren i urinstrålen.
- Ta bort bägaren och kissa färdigt.
Häll över urinen till ett centrifugrör.

Urinprovtagning på små barn
Tvätta patientens underliv noggrant med vatten och trycktorka. Håll en mugg redo för att fånga upp urinen. Föräldern kan sitta med barnet naket i sitt knä med plastat papper eller blåvit blöja som skydd eller följa det nakna barnet i rummet för att fånga ett urinprov. Ge rikligt med dryck.

Förvaring / transport:

​Till laboratoriet inom 2 timmar efter provtagning. Om provet ej kan komma till laboratoriet inom 2 timmar skall urinen kylförvaras direkt efter provtagningen. Vid kylförvaring är provet hållbart i 24 timmar.

Referensintervall:

 

 

U-Glukos (remsa) 0
U-Acetoacetat (remsa) 0
U-Erytrocyter (remsa) 0
U-Albumin (remsa)   0
U-Bakterier, nitrit  0
U-Leukocyter (remsa) 0

 

Svarsrutiner:

​Analysen utförs dagligen