Sexualhormonbindande globulin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: SHBG
Rapportnamn: S-SHBG
Indikationer / kompletterande analyser:
Hirsutismutredning. Pubertetsutredning.
Misstänkt gonadinsufficiens hos män.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Klinisk kemi
Allmän
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp
Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: nmol/L
Kvinnor 20-49 år 32-128
Kvinnor ≥ 50 år  27-128 
Män 20-49 år 18-54 
Män ≥ 50 år 21-77 

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja